KUL uruchomi Szpital Kliniczny w Lublinie

2022-09-22 6:30
Kierunek medyczny na KUL
Autor: Tomasz Koryszko/KUL

O wsparcie w uzyskaniu lokalizacji na szpital kliniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwrócił się rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski do marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Jest to związane z planowanym uruchomieniem od października 2023 roku kierunku lekarskiego, a także prowadzonymi już studiami pielęgniarskimi i położniczymi.

Jak poinformował w odpowiedzi marszałek Stawiarski, wstępnie wytypowane zostały dwie lokalizacje: przy ulicy Herberta 21 oraz przy ulicy Lubartowskiej 81-83, są one obecnie wykorzystywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Trwa szacowanie wartości obu nieruchomości i będącego na wyposażeniu mienia oraz sprzętu.

Dziękujemy panu marszałkowi za owocną współpracę, pozostajemy w kontakcie z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego. Sprawa jest w tej chwili analizowana i trwają zaawansowane prace w tej kwestii. W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowe informacje. KUL uruchamiając kierunek lekarski odpowiada na potrzeby społeczne związane z kształceniem lekarzy, a tym samym zwiększeniem dostępności do świadczeń medycznych – wyjaśnia ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Od kilku lat KUL kształci pielęgniarki i położne, a od przyszłego roku również lekarzy. Uruchomienie szpitala klinicznego KUL to także wyjście w kierunku oczekiwań społeczności Lublina i całego województwa lubelskiego, w służbie pacjentom i chorym, a wynika to z misji naszego uniwersytetu wypływającej z nauczania społecznego Kościoła katolickiego.

Chcemy zapewnić dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu medycznego, odpowiednich warunków hospitalizacji, pamiętając, że w centrum naszych działań jest człowiek - zaznaczył ks. prof. M. Kalinowski.

W sprawie kierunku lekarskiego i szpitala klinicznego KUL nawiązał współpracę m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie oraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Kierunek lekarski będzie prowadzony przez KUL w kampusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie funkcjonują nowoczesne laboratoria kierunku biotechnologia i specjalistyczna infrastruktura badawcza, która jest sukcesywnie uzupełniana. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 roku. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie tego kierunku w języku angielskim.