KUL: Zmarła śp. prof. Elżbieta Szczot – przyczyniła się do wykształcenia pokoleń prawników i kanonistów

2024-03-11 12:56
Śp. prof. Elżbieta Szczot
Autor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Śp. prof. Elżbieta Szczot

Społeczność akademicka KUL i świat nauki pożegna śp. prof. Elżbietę Szczot – wybitną znawczynię prawa, która zmarła w wieku 59 lat po ciężkiej i długiej chorobie.

Śp. prof. Elżbieta Szczot z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie była związana od 1985 r., kiedy rozpoczęła studia na kierunku Prawo. Po uzyskaniu tytułu magistra w 1990 r. rozpoczęła kształcenie na drugim kierunku: Prawo kanoniczne, które także zakończyła tytułem magistra w 1993 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę w KUL. Kilka lat później, w 1998 r. obroniła tytuł doktora z Prawa kanonicznego na podstawie rozprawy: „Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, pod kierunkiem o. prof. dr hab. Bronisława W. Zuberta OFM.

Poza swoją działalnością naukową angażowała się także w życie akademickie studentów. Dzięki jej zaangażowaniu i pomocy powstało na WPPKiA pierwsze Koło Naukowe Kanonistów (2005 r.), którego została pierwszym kuratorem (opiekunem naukowym). Przez całe swoje zawodowe życie zawsze miała czas dla studentów, a także na wspieranie ich w podejmowanych inicjatywach, organizacji szkoleń czy konferencji naukowych. Przez blisko 40 lat swojej pracy jako dydaktyk akademicki przyczyniła się do wykształcenia pokoleń młodych prawników i kanonistów. Studenci i absolwenci, których nauczała m.in. „Prawa o sakramentach świętych” na kierunku Prawo kanoniczne wspominają ją jako rzetelną i sumienną wykładowczynię, która wiele wymagała, ale przede wszystkim miała dar nauczania i zachęcania młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy.

Kierunki badań naukowych śp. prof. E. Szczot dotyczyły spraw związanych z realizacją zadań polityki społecznej, kwestii ubóstwa w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego; polityki regionalnej UE; prawnej ochrony rodziny; praw podmiotowych wiernych w Kościele; skutków kanonicznych dotyczących katolików pozostających w związkach niesakramentalnych.

Przez wszystkie lata swojej pracy śp. prof. E. Szczot odbyła liczne wizyty naukowe i staże. Ponadto była prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych w Rzymie, na Ukrainie, na Słowacji, w Czechach. W latach 2012-2016 współpracowała z Akademią Prawa Kanonicznego w Brnie (Czechy). W lipcu 2018 r. odbyła staż naukowy w Akademii Teologii Prawosławnej (Łuck, Ukraina). Była uczestnikiem IX Europäische Sommerakademie w Bonn (Gustav-Stresemann Institute.V.) oraz stypendiów w Austrii i Niemczech.

W trakcie swojej kariery naukowej była członkiem w wielu towarzystwach i organizacjach naukowych, a także wchodziła w skład gremiów różnych komitetów naukowych.

Informacje o pogrzebie zostaną podane w niedługim czasie.

Redakcja Radia Plus składa Rodzinie i Bliskim śp. prof. Elżbiety Szczot głębokie wyrazy współczucia z powodu straty Żony, Mamy i Przyjaciółki.