Kurs na przewodnika muzealnego dla studentów w Państwowym Muzeum na Majdanku

2023-02-02 7:49
Państwowe Muzeum na Majdanku
Autor: Małgorzata Oroń

W Państwowym Muzeum na Majdanku trwa nabór na bezpłatny kurs na przewodnika po terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Instytucja poszukuje osób studiujących, które mają zainteresowania związane z historią XX wieku i chętnie się tą wiedzą podzielą z odwiedzającymi Muzeum.

W programie znajdą się m. in. zajęcia na temat historii nazizmu, obozu koncentracyjnego na Majdanku i metodyki oprowadzania. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny z oprowadzania po terenie i wystawach Państwowego Muzeum na Majdanku.

Szkolenie składa się z wykładów dotyczących historii niemieckiego obozu koncentracyjnego umieszczonej w szerszym kontekście drugiej wojny światowej, realiów niemieckiej okupacji oraz polityki III Rzeszy realizowanej na Lubelszczyźnie. Nieodłącznym elementem kursu są też zajęcia praktyczne w zakresie metodyki oprowadzania, interakcji z grupą oraz warsztaty terenowe przygotowujące przyszłych przewodników do pracy z muzealną ekspozycją i wystawami. Uczestnikom, którzy pomyślnie ukończą kurs oferujemy zatrudnienie w Muzeum na podstawie umowy zlecenia – wyjaśnia Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzecznik prasowy Państwowego Muzeum na Majdanku.

Nabór zgłoszeń trwa do 6 lutego.

Wymogi dla kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniu:

Jeśli:

  • studiujesz (dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2024 r.;
  • dysponujesz wolnym czasem przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (we wtorki, środy, czwartki lub piątki);
  • masz mniej niż 26 lat
  • interesujesz się historią najnowszą
  • lubisz pracować z ludźmi w tym z młodzieżą
  • posługujesz się językami obcymi

Aplikując na kurs należy wysłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres centrum@majdanek.eu lub dostarczyć je osobiście do Muzeum.

Dokumenty należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.