Laury Konserwatorskie trafiły do najlepszych gospodarzy zabytków

2021-09-13 16:07
Laury Konserwatroskie
Autor: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Tegoroczny Laury Konserwatorskie trafiły do czterech obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie i do dwóch arcybiskupów.

Nagrody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymały w tym roku cztery świątynie oraz dwóch arcybiskupów. Konkurs "Laury Konserwatorskie" organizowany jest od 2000 roku. Dotychczas uhonorowano ponad 80 wzorowych inwestorów i gospodarzy zabytków.

Laury Konserwatorskie zostały rozdane! To już 22 edycja konkursu organizowanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem tego konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich, ze szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności. W ten sposób organizatorzy chcą uhonorować i wyróżnić wzorowych inwestorów-gospodarzy zabytków i wykonawców prac.

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali: Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski - w uznaniu zasług za działania związane z ochroną i opieką sprawowaną nad zabytkami sakralnymi na terenie Archidiecezji Lubelskiej, powiązane z licznymi realizacjami prac konserwatorskich i restauratorskich. Wśród wielu realizacji wspieranych przez ks. Arcybiskupa - wymienić można m.in. prace konserwatorskie: w kościele pod wezw. św. Piotra Apostoła w Lublinie, w obrębie chóru Archikatedry Lubelskiej i wieży-dzwonnicy fary kazimierskiej. Drugą z nagród otrzymał Arcybiskup Abel ordynariusz prawosławnej diecezji lubelskiej i chełmskiej - w uznaniu zasług za działania związane z ochroną i opieką sprawowaną nad zabytkami sakralnymi na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelskiej i Chełmskiej, powiązane z licznymi realizacjami prac konserwatorskich i restauratorskich. Wśród wielu realizacji konserwatorskich wspieranych przez ks. Arcybiskupa wymienić można m.in. np. cerkwie: w Sławatyczach, Kobylanach i Szczebrzeszynie.

Nagrody otrzymali także-  Parafia rzymskokatolicka pod wezw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy oraz Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny - za prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej we wnętrzu kościoła filialnego pod wezw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Bukowinie. Laur odebrali:  Andrzej Fus prezes ww. Stowarzyszenia i Stanisław Bełz - proboszcz parafii pod wezw. Najświętszego Serca Jezusa W Biszczy. 

- Parafia Katedralna pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu za prace konserwatorskie i restauratorskie przy Domu Dziekanów Zamojskich, tzw. „Infułatce” w Zamościu – powiązane z konserwacją eksponowanych we wnętrzu zabytków ruchomych. Laur odebrał ks. Robert Strus – proboszcz parafii katedralnej w Zamościu.

Doceniony został również Rektor Kościoła pod wezw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie ks. Bogusław Suszyło za prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pod wezw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie oraz Parafia Prawosławna pod wezw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie za kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy cerkwi w Horostycie. Nagrodę odebrał ks. Prot. Tomasz Łotysz – proboszcz parafii.