Lubelskie - konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich

2024-02-02 13:52
Lubelskie - konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich
Autor: Urząd Marszałkowski w Lublinie

Promują rolnictwo i proekologiczne postawy. Na Lubelszczyźnie ruszyły konkursy dla mieszkańców terenów wiejskich. Organizuje je Urząd Marszałkowski.

Konkursy dla terenów wiejskich mają docenić tych, którzy na co dzień zajmują się rozwojem wsi. Wynika to z potencjału, jaki ze sobą niosą obszary wiejskie Lubelszczyzny.

- Województwo lubelskie, to województwo rolnicze. 70% naszej powierzchni, to są tereny rolne i bardzo dużo mieszkańców regionu mieszka na terenach wiejskich. Chcemy pochwalić się tym, co u nas jest smaczne, zdrowe i ekologiczne, stąd też organizujemy te konkursy - mówi członek zarządu, Zdzisław Szwed.

W tym roku Urząd Marszałkowski przewidział cztery kategorie konkursowe. To Rolnik z Lubelskiego, Ekolubelskie, Nasz Sołtys i Kobieta Przedsiębiorcza w stylu EKO.

- Na Lubelszczyźnie mamy 1612 kół gospodyń wiejskich i pod tym względem zajmujemy trzecie miejsce w Polsce. Nasze województwo to też 3735 sołectw, w których sołtysi są prawdziwymi managerami naszych małych ojczyzn i organizują życie mieszkańców wsi. W konkursie Rolnik z Lubelskiego pokazujemy z kolei nowoczesne technologie, które sukcesywnie wdrażają lubelskie gospodarstwa i w niczym nie odbiegają od standardów europejskich. Zdecydowanie mamy się czym pochwalić i kogo wyróżnić - dodaje Szwed.

Konkursy mają promować województwo lubelskie i konkretne postawy mieszkańców poszczególnych wsi. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody pieniężne.

- W każdej kategorii są przewidziane I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia. Będą to nagrody od 3 do 1,5 tysiąca zł, a w przypadku konkursu na sołtysa nawet 5 tysięcy zł - mówi dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Ewa Szałachwiej.

W zależności od konkursu zgłoszenia kandydatów trwają do 26 lub 29 lutego. Potem z tych zgłoszeń jury konkursu wybierze laureatów.

- Kandydatów do nagród mogą zgłaszać grupy mieszkańców, rady sołeckie i parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne, a także gminy i powiaty. W tym celu potrzebne jest złożenie odpowiednich dokumentów - dodaje dyrektor Szałachwiej.

Gala finałowa konkursu odbędzie się 4 kwietnia, a w przypadku konkursu Nasz Sołtys - 5 kwietnia. Szczegóły są dostępne na stronie: lubelskie.pl.