Lubelskie Kuratorium weryfikuje nauczanie on-line

2020-03-18 18:27
Nauka w domu
Autor: pixabay.com/geralt

Kuratorium Oświaty w Lublinie sprawdza, jak wygląda zdalna nauka uczniów w ich domach. To na wiosek zaniepokojonych rodziców którzy obawiają się, że taki tryb edukacji odbije się na dzieciach.

Za koordynację pracy na linii nauczcyciel-uczniowie odpowiadają dyrektorzy poszczególnych szkół. Według Kuratorium Oświaty, praca zdalna w najbliższych dniach powinna skupiać się na powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności, jako że nie ma możliwości realizacji nowych treści z podstawy programowej. Taka nauka domowa nie może podlegać ocenianiu, a do tego – powinna być organizowana z zachowaniem higieny pracy tak, aby uczniowie nie zostali nadmiernie przeciążeni zadanymi zadaniami. Instytucja zbiera teraz informacje na temat organizacji "zdalnego nauczania" w poszczególnych szkołach. Natomiast w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad rozporządzeniem, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. W przypadkach sygnałów o nieprawidłowościach, Kuratorium Oświaty w Lublinie podejmuje bezpośrednią interwencję. Autor: MO