Lubelskie muzea zaczynają zapraszać zwiedzających

2020-05-04 18:40
Pałac w Kozłówce
Autor: muzeumzamoyskich.pl

Otwarcie ekspozycji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce nastąpi między 12 a 19 maja. Jednak już teraz, przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa można zajrzeć do pobliskiego parku.

W związku z wprowadzeniem od 4 maja drugiej fazy znoszenia ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 został uchylony zakaz zamknięcia muzeów dla odwiedzających. Od 5 maja park w Kozłówce będzie otwarty dla zwiedzających w godzinach 9:00 – 19:00. W czasie wizyty dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać obowiązujących zasad: obowiązkowo zasłaniać nos i usta, zachować 2-metrowy dystans od innych osób, nie dotykać znajdujących się w parku urządzeń i rzeczy, nie korzystać z ogólnodostępnych ławek, nie organizować pikników lub spotkań towarzyskich, nie korzystać z placu zabaw, stosować się do zaleceń pracowników muzeum oraz zachować dyscyplinę społeczną i przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Prawdopodobne otwarcie ekspozycji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce nastąpi między 12 a 19 maja. www.muzeumzamoyskich.pl

Park w Kozłówce jest już czynny