Lubelskie: Obwodnica Nałęczowa już za niespełna 3 lata

2021-11-17 13:14
Wyłoniono firmę na budowę obwodnicy Nałęczowa
Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

11 firm wystartowało w przetargu zorganizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 826 i Nr 830”.

Z tych jedenastu ofert, za najkorzystniejszą została wybrana firma z Pruszkowa, która przedłożyła ofertę na kwotę 123 441 677,34zł. W/w oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów wg kryteriów oceny ofert, spośród złożonych na wykonanie zamówienia.

Do 18 listopada 2021 roku inni oferenci mają możliwość składania odwołań od wyboru. W przypadku ich niewniesienia, możliwe będzie zawarcie umowy z firmą STRABAG, po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z jej zawarciem.

Ta inwestycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. To zmniejszy praktycznie do zera ruch samochodów ciężarowych przez centrum tego uzdrowiskowego miasteczka. Rozpoczynamy równocześnie projektowanie drugiej części obwodnicy, która będzie zupełnie omijała Nałęczów do drogi 830, czyli na Kazimierz– mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Obwodnica Nałęczowa ma rozpoczynać się w Sadurkach i będzie przebiegała w pobliżu miejscowości Cynków i Strzelce.

Ta obwodnica biegnie po nowym śladzie, czyli jest budowana poza terenem zabudowanym. W ten sposób nie musimy ponosić kosztów na wykupy terenów już zabudowanych i wypłacać z tego tytułu większe odszkodowania. Długość obwodnicy to 5,2 km. Będą na niej dwa skrzyżowania typu rondo oraz dwa skrzyżowania, które wybudujemy na przecięciu zarówno drogi powiatowej, jak i drogi gminnej na ulicy Cynkowej – mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Obwodnica Nałęczowa po ponad pięciu kilometrach zakończy się przy drodze wojewódzkiej nr 826. Nowa droga ma być gotowa za około 2,5 roku.