Lubelskie - przedsiębiorcy, ZUS i wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

2023-05-29 9:34
Lubelskie - przedsiębiorcy, ZUS i wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej
Autor: ZUS

Wystarczy zweryfikować wniosek i odesłać go do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina przedsiębiorcom o możliwości zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej.

Możliwość otrzymania zwrotu jest dla przedsiębiorców bardzo uproszczona. Wystarczy dokonać weryfikacji wniosku, który udostępnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok, jest już udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Można go znaleźć w widoku "Moje dane", w sekcji "Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne"- mówi Maciej Raszewski z lubelskiego oddziału ZUS.

Na weryfikację wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej przedsiębiorcy mają czas do 1 czerwca.

- Przed podpisaniem i wysłaniem wniosku należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot. Jeżeli rachunku bankowego nie ma na koncie płatnika w ZUS, to przedsiębiorca powinien wcześniej złożyć dokument ZUS ZBA, aby go dodać - mówi Raszewski.

Po odesłaniu wniosku w terminie, ZUS przekaże przedsiębiorcom nadpłatę najpóźniej do 1 sierpnia. W innym przypadku taki zwrot nastąpi później.

- Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty rocznej w określonym terminie, czyli do 1 czerwca i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, to ZUS i tak rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek, ale do końca 2023 roku - dodaje Raszewski.

Jednocześnie ZUS informuje przedsiębiorców, że nie stracą możliwości zwrotu nadpłaty także w sytuacji, jeśli spóźnili się z rocznym rozliczeniem samej składki.

- Na złożenie rocznego rozliczenia przedsiębiorcy mieli czas do 22 maja. Jeśli jeszcze tego nie zrobili, to w tym roku ZUS wydłużył termin. Mogą to zrobić do końca maja, tak aby w przypadku kwoty do zwrotu mogli jeszcze zatwierdzić wniosek do 1 czerwca - zaznacza rzecznik ZUS Lublin.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie, czyli po 22 maja, nie będzie rodzić konsekwencji.

- Ważne jest tylko, aby płatnik opłacił składki wraz z ewentualną kwotą dopłaty, która wynika z rocznego rozliczenia. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł - wyjaśnia Raszewski.

Szczegóły są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: zus.pl.