Lubelskie - ruszył nabór wniosków na zadania drogowe

2022-07-27 15:30
Konferencja w Lubelskiem Urzędzie Wojewódzkim
Autor: ZS Konferencja w Lubelskiem Urzędzie Wojewódzkim związana z naborem środków na rozwój infrastruktury drogowowej.

Lubelskie gminy i powiaty mogą ponownie zdobyć środki na poprawę infrastruktury drogowej. Ruszył naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Łącznie na zadania czeka 260 milionów złotych. Przekazane środki będzie można przeznaczyć na budowę, przebudowę lub remont dróg.

- Po raz kolejny ogłaszamy nabór związany z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Ten Fundusz, który działa kilka lat to ogromny zastrzyk środków finansowych, mający na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z dróg – mówi wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Wysokość środków na rok 2023 przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynosi 256 623 890 zł, przy czym 50 proc. środków przeznaczonych jest na zadania powiatowe i 50 proc. na zadania gminne. Przekazane środki będzie można przeznaczyć na budowę, przebudowę lub remont dróg. W naborze można ubiegać o dofinansowanie nie więcej niż dwóch zadań.

- Ta kwota zostanie na chwilę obecną podzielona pół na pół. Około 130 mln zł jest zarezerwowanych dla gmin, i około 130 mln zł dla samorządów powiatowych. To jest uwarunkowane od tego, jak będą spływały wnioski, na jakie kwoty i długości – poinformował wicewojewoda lubelski.

Wnioski będzie można wysyłać listownie lub składać w Punkcie Obsługi Klienta.

- Nabór trwa przez 30 dni, do 26 sierpnia 2022 r., do godz. 15.30. Istotne jest to, że liczy się data wpływu do tutejszego Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcamy wszystkie samorządy do składania wniosków. To jest bardzo dobre dofinansowanie i skutecznie realizowane przez samorządy – podkreślił wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Wzór wniosku oraz niezbędne dokumenty dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.