Lubelskie - tata na macierzyńskim i dane z ZUS

2022-06-23 10:06
Lubelskie - tata na macierzyńskim i dane z ZUS
Autor: zdjęcie ilustracyjne

Mają do niego prawo i z niego korzystają. Mowa o panach wybierających dwutygodniowe urlopy ojcowskie. W przypadający dziś Dzień Ojca ZUS zrobił podsumowanie.

Zainteresowanie nie jest małe. Jak wynika z analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - co roku rośnie liczba ojców korzystających z przysługującego im wolnego na dziecko.

- W ubiegłym roku na Lubelszczyźnie z tej formy opieki nad dzieckiem skorzystało w regionie ponad 7,5 tysiąca mężczyzn - mówi rzecznik ZUS Lublin, Małgorzata Korba.

ZUS przypomina, że ojciec ma prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Otrzymuje wtedy zasiłek macierzyński. Może go wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 2 lat i nie może oddać go matce dziecka. Inaczej jest w przypadku urlopu rodzicielskiego.

- Rodzice mogą go między sobą dzielić, ale praktyka pokazuje, że w tym przypadku ojcowie rzadko korzystają z tego prawa. W ubiegłym roku w naszym regionie zaledwie 129 panów pobierało zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim. To znaczy, że w każdych stu osobach przebywających na takim urlopie był tylko jeden mężczyzna - mówi Małgorzata Korba.

Jak dodaje - ojciec może również przejąć ostatnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem, że zrezygnuje z nich mama dziecka. W szczególnych okolicznościach panowie mogą być na urlopie macierzyńskim jeszcze dłużej.

- Dotyczy to, np. sytuacji gdy mama dziecka zmarła, przebywa w szpitalu, ma znaczną niepełnosprawność lub porzuciła dziecko - dopowiada nasza rozmówczyni.

Jak podaje ZUS - ostatniego roku w województwie lubelskim zasiłek na urlopie macierzyńskim pobrało 402 mężczyzn. Stanowili oni ponad 3 procent osób otrzymujących takie świadczenie.