Lubelskie - terytorialsi w akcjach obrony terenu zurbanizowanego

2023-04-19 12:35
Lubelskie - terytorialsi w akcjach obrony terenu zurbanizowanego
Autor: 2 LBOT

Ćwiczyli, jak bronić się w mieście. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeszli nowe szkolenia z tzw. "czarnej taktyki".

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeszli nowe szkolenia obrony. Na Lubelszczyźnie trenowali strategię działań w terenie zurbanizowanym.

- Podczas tego typu szkoleń żołnierze podnoszą umiejętności w terenie zurbanizowanym, który jest najczęstszym polem walki współczesnych konfliktów. Ćwiczyli m.in. sposoby oczyszczania terenu i zabudowań z materiałów i urządzeń wybuchowych, przeszukiwanie i oznaczanie pomieszczeń, przygotowanie stanowisk ogniowych, w tym ich rozbudowę inżynieryjną i maskowanie oraz rozpoznanie i zabezpieczenie zaporami technicznymi i minowymi wszelkich dróg podejścia do bronionego budynku - mówi rzecznik lubelskiej Brygady, por. Marta Gaborek.

Szkolenia trwały trzy dni. W ramach sprawdzianu żołnierze otrzymali zadanie obrony strategicznego budynku w terenie, z którego został wyparty przeciwnik.

- Musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami organizacji punktu oporu poprzez, m.in. rozwinięcie ubezpieczeń na czas prac przygotowawczych, stworzenie systemu ognia i budowę stanowisk ogniowych, a także zabezpieczenie inżynieryjne dróg podejścia do budynku, organizację zaplecza logistycznego i systemu komunikacji - wymienia rzeczniczka lubelskiej Brygady.

Szkolenia odbyły się w Małaszewiczach niedaleko Terespola. Brali w nich udział bialscy terytorialsi z kompanii o profilu miejskim. Jak mówią - doszlifowali swoje umiejętności.

- Każdy przećwiczony element pozwala na zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy. Co istotne, instruktorzy prowadzący to szkolenie są praktykami i mają doświadczenie z misji. Jestem pewien, że nabyte umiejętności będą przydatne w dalszej służbie - mówił uczestnik kursu, żołnierz 233 kompanii lekkiej piechoty.

Ćwiczenia terytorialsów odbyły się pod okiem instruktorów Mobilnego Zespołu Szkoleniowego WOT. Były uzupełnieniem wojskowej oferty szkoleniowej.

- Rozpoznanie terenu pod kątem zagrożenia, zaplanowania i realizacji obrony jest jednym z najważniejszych elementów szkolenia. Ma na celu przygotować żołnierzy do działań zarówno podczas kryzysu jak i operacji w trakcie otwartego konfliktu - wyjaśnia por. Gaborek.

Tego typu szkolenia będą też organizowane dla rożnych kompanii WOT na Lubelszczyźnie.