Lubelskie - więzienia i inteligentny system wykrywania zagrożeń

2022-10-28 13:17
Lubelskie - więzienia i inteligentny system wykrywania zagrożeń
Autor: zdjęcie organizatora

Ma zwiększyć bezpieczeństwo strażników więziennych. W chełmskim Zakładzie Karnym wprowadzono inteligentny system wykrywania zagrożeń.

To elektroniczny system oparty na algorytmicznej analizie obrazu pochodzącego z kamer. Pozwala na szybkie wykrywanie niepożądanych zachowań ze strony więźniów.

- System składa się z kilkudziesięciu kamer. Analizuje zachowania osadzonych. Reaguje na te zagrażające funkcjonariuszom, typu bójka - mówi koordynator systemu, mjr Tomasz Bieliński.

Dodatkowo system "definiuje" zarejestrowane zachowania. Robi to podczas analizy obrazu pochodzącego z kamer.

- System wizualizuje u operatora niebezpieczne zdarzenia. W efekcie operator dostaje gotową informację o istniejącym zagrożeniu, dzięki czemu może podjąć prewencyjne działania - dodaje mjr Bieliński.

Jak zaznacza - system ma też możliwość "nauczyć się" przewidywania niebezpiecznych zachowań. Zrobi to na podstawie analizy sekwencji pewnych zachowań.

- Dzięki tej umiejętności jakość i dynamika wykrywania niepożądanych zachowań są o wiele bardziej skuteczne niż tylko przy obserwacji obrazu z kamer - dodaje koordynator systemu.

Zakład Karny w Chełmie realizował projekt przez rok, jako pilotaż. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wdrażać system w innych jednostkach penitencjarnych kraju.