Lubelskie żurawie będą pod obserwacją

2021-07-29 14:19
Pierwszy miesiąc obserwacji wędrówek młodego żurawia
Autor: lubelskie-zurawie.pl

Dowiemy się dokąd lecą i gdzie zimują. Ruszył projekt "Wędrówki lubelskich żurawi". Zamieszkujące Poleski Park Narodowy ptaki mają być monitorowane nadajnikami GPS. Opaska na nodze umożliwi śledzenie kilkunastu żurawi, poznanie tras ich wędrówek oraz siedlisk.

Projekt zakłada lepsze poznanie biologii i ekologii populacji lubelskich żurawi, a pozyskane w trakcie jego realizacji dane naukowe umożliwią podjęcie działań na rzecz ochrony tych ptaków, które na Lubelszczyźnie wciąż gniazdują w tradycyjnych leśno-torfowiskowych siedliskach. Realizacja celu edukacyjnego ma polegać na podnoszeniu wiedzy mieszkańców województwa lubelskiego na temat żurawi i ich ochrony. W wymiarze społecznym żuraw jako gatunek charyzmatyczny i parasolowy dla ekosystemów podmokłych spośród wielu gatunków charakterystycznych dla województwa lubelskiego idealnie nadaje się na ambasadora naszego regionu i symbol ochrony poleskich bagien. W ten sposób wizerunek żurawia, będącego ptakiem herbowym Poleskiego Parku Narodowego miałby zachęcać do poznawania walorów Parku, promować przyrodę Lubelszczyzny i zachęcać mieszkańców Polski do odwiedzenia tego regionu. Zamieszkujące Poleski Park Narodowy ptaki mają być monitorowane nadajnikami GPS. Opaska na nodze umożliwi śledzenie kilkunastu żurawi, poznanie tras ich wędrówek oraz siedlisk. Za sprawą tych nadajników, pozyskamy częściową wiedzę dotyczącą nieznanej części życia naszych lubelskich żurawi - mówi Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego. W podglądaniu żurawi pomogą nam też niebawem specjalne kamery internetowe, zainstalowane na terenie ich siedlisk w Poleskim Parku Narodowym. Żuraw jest charyzmatycznym ptakiem i swoistym ambasadorem bagien oraz torfowisk, które są jednym z najbardziej zagrożonych środowisk przyrodniczych na świecie. Jest to gatunek parasolowy, co oznacza, że chroniąc jego samego oraz jego siedliska, chronimy cały zagrożony ekosystem terenów podmokłych. Żuraw jest też symbolem Poleskiego Parku Narodowego oraz Lubelskiej i Poleskiej Przyrody. Szczegóły projektu "Wędrówki lubelskich żurawi" są na stronie: lubelskie-zurawie.pl zsa

Mówi Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego