Lubelskie żurawie w podróży po Europie

2022-11-07 15:43
Plakat projektu
Autor: Projekt Wędrówki lubelskich żurawi Plakat projektu obserwacji żurawi

Dzięki półtorarocznym badaniom ptaki z założonymi nadajnikami GPS dostarczyły naukowcom wiele cennych informacji. Żurawie migrowały do Niziny Węgierskiej i do północnych Włoch. Na zimowisko potrafiły przelecieć także przez Alpy, docierając aż do Hiszpanii. Obserwacje był powadzone w ramach projektu "Wędrówki lubelskich żurawi".

Symbolem lubelskiej części Polesia i Poleskiego Parku Narodowego jest żuraw. Pomimo tego, że żuraw jest gatunkiem ściśle chronionym, na terenie Lubelszczyzny nie podejmuje się działań czynnej ochrony tego gatunku. Obecny stan wiedzy ogranicza zakres takich działań. W Polsce wiedza na temat biologii i ekologii żurawia jest wciąż niewystarczająca. Mało jest rzetelnych i aktualnych informacji zwłaszcza na temat migracji tego gatunku. Przede wszystkim brakuje dokładnych danych pochodzących od ptaków z założonymi nadajnikami GPS. Jest to skuteczne i nowoczesne narzędzie szeroko wykorzystywane w badaniach populacyjnych innych dużych ptaków w wielu krajach europejskich. Jak dotąd nie prowadzono w Polsce żurawiowych projektów na większą skalę.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację powstał pomysł wielowymiarowego projektu, zawierającego elementy naukowe, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz posiadającego istotny aspekt społeczny. Projekt zakłada lepsze poznanie biologii i ekologii populacji lubelskich żurawi, a pozyskane w trakcie jego realizacji dane naukowe umożliwią podjęcie działań na rzecz ochrony tych ptaków, które na Lubelszczyźnie wciąż gniazdują w tradycyjnych leśno-torfowiskowych siedliskach. Realizacja celu edukacyjnego ma polegać na podnoszeniu wiedzy mieszkańców województwa lubelskiego na temat żurawi i ich ochrony. W wymiarze społecznym żuraw jako gatunek charyzmatyczny i parasolowy dla ekosystemów podmokłych spośród wielu gatunków charakterystycznych dla województwa lubelskiego idealnie nadaje się na ambasadora naszego regionu i symbol ochrony poleskich bagien. W ten sposób wizerunek żurawia, będącego ptakiem herbowym Poleskiego Parku Narodowego miałby zachęcać do poznawania walorów Parku, promować przyrodę Lubelszczyzny i zachęcać mieszkańców Polski do odwiedzenia tego regionu.

W ramach projektu „Wędrówki lubelskich żurawi” trzem młodym ptakom założono GPS.

- Wiemy, że lubelskie żurawie migrują do Niziny Węgierskiej w pierwszym etapie migracji. Są w stanie pokonać w ciągu jednego dnia taki dystans. Pierwszym  ważnym miejscem jest Hortobagy, gdzie wszystkie te trzy ptaki i Polesia powtórzyły ten sam wzorzec. W zeszłym roku samica żurawia o imieniu Polesia poleciała na zimowisko do Włoch przez Chorwację, przez Góry Dynarskie i powróciła. Natomiast w tym roku byliśmy zaskoczeni, ponieważ zmieniła trasę wędrówki. Po odlocie z Hortobagy przeleciała przez najwyższe góry w Europie, przez Alpy, docierając aż do Hiszpanii, do doliny rzeki Ebro, do miejscowości Saragossa. Młody ptak, półtoraroczny, w ciągu zaledwie półtora roku był w ponad 10 krajach. Przeleciał pięciokrotnie przez Karpaty, dwukrotnie przez Góry Dynarskie, raz przez Alpy i Pireneje - Mówi Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS.

Zebrane dane mają przyczynić się do jeszcze lepszej ochrony tych ptaków.

Szczegóły są na stronie: lubelskie-zurawie.pl i profilu projektu "Wędrówki lubelskich żurawi".