Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego

2022-03-30 11:25
Lubimy Lublin
Autor: Urząd Miasta Lublin Lubimy Lublin

Ruszył projekt „Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego”, który łączy elementy kursu języka polskiego z możliwością poznania potencjału kulturalnego, akademickiego oraz społeczno-gospodarczego Lublina.

Projekt jest skierowany do wszystkich obcojęzycznych mieszkańców naszego miasta, którzy chcą bezpłatnie rozwijać znajomość języka polskiego, a także poznawać polską kulturę oraz atrakcje Lublina.

Lublin jako miasto akademickie, przyciąga coraz więcej studentów zagranicznych. Obecnie w naszym mieście studiuje ponad 8 tysięcy obcokrajowców, co sprawia, że odsetek studentów zagranicznych wśród ogólnej liczby studentów jest jednym z najwyższych w kraju. We współpracy z lubelskimi uczelniami podejmujemy liczne działania, aby Lublin stał się dla cudzoziemców miejscem atrakcyjnym do życia i nauki. Jednym z nich jest projekt „Lubimy Lublin” realizowany wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który łączy w sobie kurs języka polskiego oraz możliwość zdobycia podstawowych informacji o mieście. Zachęcamy do udziału w bezpłatnych lekcjach języka polskiego wszystkich obcojęzycznych mieszkańców Lublina. Z myślą o obywatelach Ukrainy przebywających aktualnie w naszym mieście, kurs przygotowano również w ukraińskiej wersji językowej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Kurs na poziomie B1+/B2 (średnio zaawansowany) składa się z 10 filmów poświęconych różnorodnej tematyce związanej z naszym miastem. Ukazują one Lublin jako ważny ośrodek akademicki i jednocześnie miasto o bogatej historii i rozwiniętej infrastrukturze.

Poszczególne lekcje dają możliwość wzbogacenia słownictwa oraz zdobycia podstawowych informacji o mieście, które są istotne z punktu widzenia cudzoziemców przybywających do Lublina. Poza filmami w ramach projektu przygotowano również bogato ilustrowane zadania językowe wraz z kluczem odpowiedzi. Stworzony zbiór zadań służy sprawdzaniu znajomości leksyki oraz testowaniu sprawności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego – mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Więcej informacji o projekcie „Lubimy Lublin” oraz bezpłatne materiały, w tym filmy, zbiór zadań i instrukcja użytkowania kursu dostępne są na stronie www.student.lublin.eu w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

Twórcami kursu są pracownicy Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Miasta Lublin w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Akademickich (obecnie Program Lublin Akademicki).