Lublin: Elektroniczne karty ułatwiają funkcjonowanie placówek oświatowych

2021-09-30 14:50
Aplikacja do potwierdzania obecności dziecka w przedszkolu
Autor: Urząd Miasta Lublin Aplikacja do potwierdzania obecności dziecka w przedszkolu

W stołówkach 55 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Lublin funkcjonuje system elektronicznych kart. To jeden z elementów wprowadzanego w miejskich szkołach i placówkach oświatowych jednolitego oprogramowania do prowadzenia nauki, jak i administrowania i zarządzania różnymi procesami w oświacie.

Elektroniczne karty w stołówkach zapewnia uczniom placówka oświatowa. Szkoła lub bursa dokonuje również skonfigurowania karty osobom korzystającym ze stołówki. Uczeń przykładając kartę do zainstalowanego czytnika NFC potwierdza odbiór posiłku (śniadania, obiadu, kolacji) – w zależności od placówki.

Jednym z obszarów projektu unijnego zrealizowanego przez Miasto było zintegrowanie systemu księgowego w szkołach z oprogramowaniem związanym z wyżywieniem uczniów szkół i wychowanków burs. Spełnia on zadanie elektronicznego abonamentu w stołówce, gdzie uczeń przykładając kartę do zainstalowanego czytnika potwierdza odebranie posiłku. Nowe rozwiązanie jest bardzo wygodne zarówno dla samych uczniów, pracowników stołówek jak i rodziców. Na przykład, dzięki integracji z witryną rodzica w dzienniku, ułatwia zgłaszanie nieobecności na posiłku. Podobne elektroniczne narzędzia ewidencjonują czas obecności dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – mówi Monika Glazik z lubelskiego ratusza.

Elektroniczne karty są komponentem systemu Opłaty Vulcan wdrożonego w stołówkach szkolnych oraz stołówkach burs. System Opłaty Vulcan wdrożony jest w 46 szkołach podstawowych oraz zespołach szkół, 4 bursach szkolnych, 4 ośrodkach specjalnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Kompleksowo obsługuje proces zakładania umów żywieniowych, zgłaszania nieobecności na posiłku, podsumowuje i wylicza opłaty za posiłki. Zintegrowanie tych aplikacji ułatwia rodzicom obsługę finansową, dzięki której można łatwo sprawdzić oraz opłacić należności za wyżywienie w stołówce lub zgłosić nieobecność dziecka na obiedzie – dodaje M. Głazik.

Ponadto system Opłat funkcjonuje w 68 przedszkolach i 24 oddziałach przedszkolnych w szkołach do obsługi procesu rozliczania opłat za pobyt i wyżywienie. W jednostkach tych system jest zintegrowany z e-dziennikiem przedszkolnym oraz z systemem elektronicznego ewidencjonowania obecności dzieci. Jednostki te zostały wyposażone w rejestratory obecności, za pomocą których rodzic lub opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko, samodzielnie potwierdza godziny pobytu dziecka w placówce. Tak ewidencjonowana obecność jest powiązana z opłatą za pobyt, która prezentowana jest w module rodzica w dzienniku.

System opłat stanowi tylko jeden z elementów umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla 151 jednostek oświatowych miasta Lublin. To cała gama usług adresowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników samorządu. Oprogramowanie wspiera aż 27 obszarów, w tym: elektroniczną rekrutację (nabory do szkół, przedszkoli i burs), organizację pracy szkół, przedszkoli i burs (arkusze organizacyjne, plany lekcji, sekretariat, elektroniczny obieg dokumentów, obsługę stołówki, magazynu, biblioteki szkolnej), pomoc uczniom (stypendia, wsparcie uczniów uzdolnionych, poradnię psychologiczno-pedagogiczną), obsługę nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych (m.in. kadry, płace, ZFŚS, awans zawodowy nauczycieli), organizację oświaty w samorządzie (m.in. obowiązek szkolny i nauki, rozliczanie dotacji, sprawozdawczość oświatową).

Celem projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, było utworzenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi miejskich jednostek oświatowych. Wdrożone usługi pozwoliły na zarządzanie ponad 8 tysiącami komputerów w miejskich szkołach i placówkach. W ramach całego Projektu oświatowego realizowano działania związane m.in. z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dostawą urządzeń sieciowych do szkół, sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy i zabezpieczenia posiadanej infrastruktury serwerowej i integracji usług. Wartość dofinansowania z UE wyniosła ponad 11 mln zł.