Lublin - jubileusz bp. Mieczysława Cisło

2023-02-02 13:27
Lublin - jubileusz bp. Mieczysława Cisło
Autor: Archidiecezja Lubelska

Lubelski Kościół dziękuje za posługę biskupa seniora Mieczysława Cisło. Dziś w archikatedrze lubelskiej została odprawiona msza święta z okazji 25-lecia jego święceń biskupich.

Bp Mieczysław Cisło przyjął święcenia biskupie 2 lutego 1998 roku. Dziś świętuje swój jubileusz, był też gościem Radia Plus. W rozmowie podsumował swoją posługę biskupią.

- Nominacja na biskupa była dla mnie dużym zaskoczeniem. Nigdy posługi biskupiej nie miałem wkomponowanej w moją wizję życia. Tak się jednak stało i podjąłem to wyzwanie, choć dużo mnie to kosztowało. Dwa razy odwiedzałem Nuncjaturę Apostolską, nim dałem odpowiedź - mówi bp Mieczysław Cisło.

Hierarcha podkreśla, że podczas 25 lat posługi biskupiej pełnił przede wszystkim funkcję pomocniczą. To były obowiązki delegowane przez biskupa diecezjalnego.

- Składały się na nie spotkania we wspólnotach parafialnych. Były to wizytacje, bierzmowania, jubileusze, czy ingresy proboszczów. Dodatkowo uczestniczyłem w gremiach diecezjalnych i w zgromadzeniach Konferencji Episkopatu Polski. Pełniłem tu funkcje przewodniczącego Rady Katolików Świeckich i współprzewodniczącego Zespołu ds. Dialogu z Kościołem Ewangelickim. Należałem też do zespołu duszpasterskiego ds. kontaktów z Kościołem Greckokatolickim na Ukrainie i byłem przewodniczącym Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem oraz przewodniczącym Rady KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego - wymienia bp Mieczysław Cisło.

Hierarcha zaznacza, że wszystkie te funkcję miały dla niego ważne znaczenie. Osobiście jednak największą sympatią darzył udział w episkopalnym Komitecie ds. Dialogu z Judaizmem.

- Przyznam szczerze, że ta dziedzina kontaktu z Żydami stała mi się pewną tożsamością i największym wyzwaniem. Miałem świadomość misji. Chciałem pokazać, że Kościół zdobył świadomość braterstwa i to w oparciu o dzieje zbawienia. Wciąż także jest mi bliska dziedzina dialogu ekumenicznego, zwłaszcza z kościołem ewangelicko-augsburskim i prawosławnym - podkreśla hierarcha.

Za swoją dewizę bp Mieczysław Cisło obrał słowa: Christus Pascha nostrum - Chrystus nasza Pascha. Jak mówi - wybór nie był przypadkowy.

- Chrystus jest w centrum historii Zbawienia. Stał się tym „centrum” poprzez swoją paschę, zatem cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Pascha ma wiele znaczeń. To żertwa ofiarna i przejście, jako wydarzenie. Chrystus staje się jednym i z drugim. Ta tajemnica ofiary Chrystusa, z której zrodził się Kościół, staje się tajemnicą każdego człowieka. Człowiek ma poczucie sensu swojego cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem. Jak mówi św. Paweł - poprzez nasze cierpienie dopełniamy krzyż Chrystusa - zaznacza bp Cisło.

Bp Cisło m.in. pełnił obowiązki wikariusza generalnego, przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, członka Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów.

- Przejście na emeryturę zasadniczo wyłącza z normalnej posługi. Podejmuje się ją w miarę swoich możliwości zdrowotnych. Ja sobie życzę, by Bóg dał mi jeszcze trochę siły, bym mógł pracować w miarę potrzeb. Jeśli chodzi o jubileusz 25-lecia sakry biskupiej, który u mnie zbiega się już z dawno obchodzonym 50-leciem święceń kapłańskich, to myślę, że można to podciągnąć pod takie powiedzenie - „Czy to złoty jubileusz kapłaństwa, czy srebrny biskupstwa, to jest to taka generalna próba przed pogrzebem”. Jest to humorystyczne powiedzenie, ale ten humor wyrasta z życia - dodaje hierarcha.

Bp Mieczysław Cisło urodził się 15 sierpnia 1945 roku w Niemirówku. W sierpniu 2020 roku przeszedł w stan emerytalny.