Lublin: Komunikacja miejska będzie jeździła rzadziej

2020-11-10 15:38
Zmiany w rozkładach jazdy ZTM Lublin
Autor: ZTM Lublin

Zmiany w częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, zawieszenie części kursów ​czy likwidacji niektórych linii - to zmiany wynikające z nowego rozkładu komunikacji miejskiej, w Lublinie.

Zmiany w nowym rozkładzie jazdy podyktowane są takimi warunkami jak wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach i na uczelniach wyższych oraz praca zdalna m. in. w administracji publicznej. Odnotowaliśmy wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską. Sytuacja ta została potwierdzona obserwacjami prowadzonymi na mieście przez pracowników ZTM. W związku z powyższym od czwartku 12 listopada br. do odwołania, obowiązuje nowy rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał na początku września br: podstawowy moduł kursowania głównych linii trolejbusowych i autobusowych w dzień powszedni - 20 minut (z wyjątkiem linii nr 151, 158, 159), zawieszenie kursowania linii nocnych (N1, N2 i N3). Ponadto, w uzgodnieniu z władzami Gminy Miejskiej Świdnik, w soboty i dni świąteczne ulegną zmianie kursy linii nr 55 wydłużone do Świdnika. Korekta ma na celu dopasowanie rozkładu jazdy do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w szpitalu w Świdniku - wyjaśnia Monika Białach z ZTM Lublin. Obowiązujący od czwartku rozkład jazdy ma zapewnić podstawowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców, w tym przede wszystkim zabezpieczyć dojazd i powrót do/z zakładów pracy, przy uwzględnieniu limitów wejść do pojazdu. Nowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie www.ztm.lublin.pl Oprac. Małgorzata Oroń

Monika Białach, Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej