Lublin: Końcówka prac budowlanych na ul. Żeglarskiej

2023-03-29 13:15

Za około 30 dni powinna zakończyć się budowa nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Zanim jednak obiekt będzie w pełni gotowy musi przejść próby obciążeniowe. W najbliższych dniach, drogowcy przy pomocy samochodów ciężarowych sprawdzą stabilność i wytrzymałość nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą.

W ostatnim czasie, ważnym etapem robót było wykonanie betonowej płyty pomostu oraz warstw nawierzchni drogowej na obiekcie. Dopiero realizacja tych prac pozwoliła na rozbiórkę pozostałych ze starego mostu filarów podpory pośredniej oraz elementów stalowych podparcia tymczasowego.

Prace przy budowie nowego mostu dobiegają końca i już niedługo mieszkańcy skorzystają z nowej infrastruktury. Współfinansowana z funduszy europejskich inwestycja umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się pieszym, rowerzystom i kierowcom, jak również dopełni funkcjonalnie istniejący w tej części miasta węzeł przesiadkowy z parkingiem P&R. Będziemy się starali jak najszybciej oddać nowo wybudowany obiekt do użytkowania. Konieczne jest jednak zakończeniu etapu odbiorów i uzyskanie wszelkich pozwoleń – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Obecnie drogowcy kontynuują umocnienie brzegów rzeki poprzez profilowanie skarp oraz utrwalenie samych skarp elementami kamienno-siatkowymi. Nadal wykonywane są zabezpieczenia antykorozyjne styków montażowych konstrukcji stalowej oraz uszczelnienie niezbędnych elementów kap, krawężnika i desek gzymsowych. Na dojeździe do podpory od strony ul. Janowskiej, realizowane są prace przy krawężniku granitowym wzdłuż kapy pod barierę ochronną, kładziony jest tam beton oraz formowany nasyp.

Za kilka dni drogowcy wykonają próbne obciążenie obiektu mostowego. To ważny etap kontrolny każdego nowo wybudowanego mostu. Testy będą polegały na badaniach statycznych i dynamicznych przeprowadzonych za pomocą 6 samochodów ciężarowych o masie całkowitej 32 tony każdy. Podczas obciążeń dynamicznych samochody będą poruszać się z prędkością od 10 km/h zwiększanej co 20 km/h, aż do maksymalnej prędkości dozwolonej. Badania obejmą pomiary ugięć przęseł i osiadania podpór. Trwają również prace brukarskie na ścieżce rowerowej. Ponadto wykonywane są  roboty branży drogowej. W rejonie zaplecza budowy obejmują one wykonywanie warstwy stabilizacji cementowej nawierzchni. Powstają tam również schody przy pochylni. Roboty brukarskie prowadzone są również od obiektu do zjazdu na zaplecze – wyjaśnia Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Do sfinalizowania prac pozostało jeszcze: montaż barier ochronnych na obiekcie, zabezpieczenie specjalną izolacją nawierzchni pod stopkami słupków barier ochronnych oraz na kapach chodnikowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, rozbiórka zjazdu z ul. Żeglarskiej w kierunku rzeki Bystrzycy oraz wykonywanie kanalizacji wtórnej w kapach chodnikowych na długości obiektu. Aby domknąć zakres prac z branży elektrycznej drogowcy muszą jeszcze zamontować fundamenty i słupy oświetleniowe na obiekcie.

Oprócz robót branży mostowej inwestycja zakłada przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej – od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Zakres inwestycji obejmuje również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki. Do budowy mostu drogowcy zużyli 160 ton stali zbrojeniowej. Zaawansowanie inwestycji to 94%, a wartość wykonanych do tej pory robót to około 34 mln zł. Nowy most będzie większy od obecnego – jego długość wyniesie ponad 50 m a szerokość jezdni 8 m, zaś szerokość całego mostu 19,4 m. Powstanie obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, zaś deski gzymsowe i balustrady w kolorze zielonym.

Generalnym wykonawcą robót jest spółka Primost Południe z siedzibą w Będzinie. Zgodnie z zapisami umowy, zakończenie przebudowy mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej zaplanowano na koniec kwietnia. Wartość zadania wynosi około 37 mln zł. Inwestycja to komponent projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. Dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 31,5 mln zł.