Lublin - kuria wprowadza nowy dokument dla chrzestnych i świadków bierzmowania

2022-10-27 13:32
Lublin - kuria wprowadza nowy dokument dla chrzestnych i świadków bierzmowania
Autor: zdjęcie ilustracyjne

Podpis proboszcza już nie wystarczy. Archidiecezja lubelska wprowadza zmiany dla przyszłych chrzestnych i świadków bierzmowania. Wiążą się z zaświadczeniem.

Od teraz dokument będzie składać się z dwóch części. Nowością jest jego pierwsza strona. Wypełni i podpisze ją sam kandydat. Ma to uzasadnienie.

- Bycie chrzestnym, czy świadkiem bierzmowania oznacza wzięcie odpowiedzialności za katolickie wychowanie drugiego człowieka. Dlatego Kościół stawia dla tych osób wymagania - mówi rzecznik lubelskiej kurii, ks. Adam Jaszcz.

Jak podkreśla - oświadczenie złożone przez kandydata na chrzestnego, czy świadka bierzmowania ma potwierdzić, że dana osoba spełnia wymogi stawiane przez prawo Kościoła.

- Oświadczenie zaczyna się od słów „świadom odpowiedzialności przed Bogiem”. Składa się z kilku punktów - zaznacza rzecznik lubelskiej kurii.

Kandydat oświadcza, że ukończył 15 rok życia, że jest ochrzczony w Kościele katolickim i że przyjął sakrament bierzmowania. Składa też kilka innych deklaracji.

- Oświadcza, że nie wystąpił z Kościoła katolickiego. Jeśli jest uczniem, to zaznacza, że nie wypisał się z lekcji religii. Informuje też, że jest osobą praktykującą życie sakramentalne, prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką i że uczyni wszystko, aby nad życie wypełnić obowiązek, jaki podejmuje - wyjaśnia rzecznik.

W drugiej kolejności dokument potwierdzi duszpasterz. Jak wynika z dekretu lubelskiego metropolity - nie otrzymają go odstępcy od wiary i osoby manifestujące antykościelne przekonania.

- Po rozeznaniu, na odwrocie złożonego oświadczenia, duszpasterz potwierdza swoim podpisem i pieczęcią parafialną spełnienie wymogów przez kandydata - dodaje ks. Adam Jaszcz.

Nowy formularz archidiecezji lubelskiej zacznie obowiązywać od pierwszej Niedzieli Adwentu, czyli 27 listopada. Będzie ważny przez 3 miesiące od daty wystawienia​.