Lublin ma nowych Rycerzy

2020-03-02 15:37
Rycerze Kolumba Archidiecezji Lubelskiej
Autor: Parafia pw. Bł. P.J. Frassati w Lublinie

Rycerze Kolumba obchodzą w Polsce 15 lat działalności. Z tej okazji przedstawiciele katolickiej wspólnoty zrzeszającej samych mężczyzn – 2 mln na świecie i 6 tys. w Polsce starają się dotrzeć do każdej diecezji i pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia w trudnych chwilach. W parafii pw. Bł. Piotra Jerzego Frassatiego do wspólnoty zostało włączonych 3 nowych członków.

Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność 2 października 1881 roku. Wtedy mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut. Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Wspólnota w Lublinie jest jedną z najdłużej działających w Polsce" - mówi Jerzy Wisłocki, członek Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba i delegat rejonowy opiekujący się regionem Lubelszczyzny. Większość działalności charytatywnej wykonują członkowie lokalnych i podporządkowanych rad. W każdej chwili można wstąpić do wspólnoty Rycerzy Kolumba, należy jednak spełnić kilka warunków. Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych - dodaje Jerzy Wisłocki. Informacje dotyczące Wspólnoty Rycerzy Kolumba działających w Lublinie znajdziemy na stronie www.frassati-lublin.pl lub na stronie krajowej: www.rycerzekolumba.com Autor: Małgorzata Oroń

Jerzy Wisłocki, Nowi Rycerze Kolumba w par. pw. Bł. P. J. Frassatiego w Lublinie