Lublin: Miasto kontynuuje program profilaktyki chorób oczu

2022-07-06 6:47
Program profilaktyki chorób oczu
Autor: Urząd Miasta Lublin Program profilaktyki chorób oczu

Grupę blisko 2 tys. dzieci obejmą badania pod kątem występowania wad wzroku. W ramach miejskiego programu profilaktycznego odbędą się również spotkania z rodzicami dotyczące znaczenia zdrowych oczu dla rozwoju dziecka.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano dwa podmioty, które będą realizować program w 32 szkołach podstawowych na terenie miasta Lublin.

Podobnie jak w przypadku innych schorzeń, wczesne rozpoznanie wad wzroku umożliwia szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Zaniechanie terapii lub odkładanie jej wdrożenia, może skutkować problemami z nauką czy wyborem zawodu, a w późniejszym wieku grozi rozwojem poważnych chorób oczu. Podjęte w ramach naszego programu badania diagnostyczne przyczynią się do lepszego rozwoju dzieci i poprawy jakości ich życia – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Program profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza skierowany jest do uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Lublina. Program dotyczy zapobiegania rozwojowi wad wzroku i poprawy funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 8-9 lat i obejmuje również ich edukację w zakresie dbania o zdrowie oczu. Realizacja rozpocznie się od września, wraz z nowym rokiem szkolnym.

Planowane działania zakładają wykonanie badań ostrości wzroku, widzenia barw i ustawienia gałek ocznych. Ważnym elementem prowadzonych działań profilaktycznych są też spotkania z opiekunami i nauczycielami. Ich tematyka dotyczy wpływu profilaktyki wad wzroku, ich wczesnego wykrywania i leczenia, na wyzwania i osiągnięcia szkolne. Rodzice otrzymują informację o wynikach badań, a w przypadku wykrycia wady wzroku propozycję dalszego postępowania diagnostycznego lub leczniczego. Bezpośrednimi realizatorami programu są dwa podmioty lecznicze wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Miasto Lublin realizuje program wykrywania wad wzroku i zeza od 2015 roku. Corocznie badanych jest około 2 tys. dzieci z klas II szkół podstawowych. Na realizację programu w 2022 roku z Miasto przeznaczyło środki w wysokości 110 tys. zł.

Źródło: Urząd Miasta Lublin