Lublin - MPK Lublin ponownie stawia na odnawialne źródła energii

2023-11-27 14:21
Lublin - MPK Lublin pozostaje przy odnawialnych źródłach energii
Autor: UM Lublin

Znów stawia na OZE. MPK Lublin rozstrzygnęło przetarg na zakup energii. Postępowanie wygrało lubelskie Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód.

Zwycięzca przetargu będzie dostarczać MPK energię na zasilenie trakcji trolejbusowej i ładowanie autobusów elektrycznych. Umowa ma obowiązywać do końca 2025 roku.

- Postępowanie dotyczyło dostawy energii na kolejne 2 lata - w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku w łącznej ilości szacunkowej 33 000 MWh. Był to przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby spółki, m.in. na zasilenie trakcji trolejbusowej i ładowanie autobusów elektrycznych - mówi rzecznik MPK Lublin, Weronika Opasiak.

Spółka chciała, by - tak, jak dotychczas - dostarczona energia w 100 procentach była wytworzona z odnawialnych źródeł.

- W przetargu wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód Spółka Akcyjna z Lublina. Zaoferowało cenę 34 400 430,90 zł brutto. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert - wyjaśnia Weronika Opasiak.

Umowę na dostarczenie energii spółka podpisze z wykonawcą w najbliższym czasie. Będzie to już następna umowa za zakup energii z odnawialnych źródeł.

- Sięgając po raz kolejny po energię z OZE wpisujemy się w politykę obraną przez Gminę Lublin, która konsekwentnie realizowana jest od kilku lat, a która to zakłada inwestycje w transport zero i niskoemisyjny. Chcemy, by Lublin był liderem, jeśli chodzi o zielony i ekologiczny transport - dopowiada rzeczniczka MPK Lublin.

Nowa umowa MPK Lublin na zakup energii z odnawialnych źródeł zacznie obowiązywać od nowego roku. Ma być kontynuacją obecnej.

- Przypomnę, że korzystamy już z energii pochodzącej z OZE. W sierpniu MPK Lublin rozstrzygnęło przetarg na zakup energii elektrycznej. To postępowanie dotyczyło dostaw w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 r., w łącznej ilości szacunkowej 6 000 MWh. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą również złożyło Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód Spółka Akcyjna z Lublina, oferując wówczas cenę 5 785 920,00 zł brutto - wyjaśnia Opasiak.

Wkrótce MPK Lublin podpisze nową umowę z wykonawcą. Obejmie ona dwuletni okres - 2024 i 2025 rok​.