Lublin - nowe drogi na Wrotkowie i Ponikwodzie [AUDIO]

2024-04-10 13:23
Lublin - nowe drogi na Wrotkowie i Ponikwodzie
Autor: Urząd Miasta Lublin

Lublin stawia na rozbudowę infrastruktury drogowej. W mieście powstaną nowe inwestycje, tym razem w dzielnicach Wrotków i Ponikwoda.

Prace w obu dzielnicach mają usprawnić mieszkańcom komunikację drogową. Pozwolą na modernizację istniejącej infrastruktury i na usprawnienie warunków ruchu kołowego.

- Ruszają kolejne ważne inwestycje drogowe. Miasto podpisało już umowę na rozbudowę ul. Samsonowicza wraz z łącznikami i sięgaczami, a na dniach zostanie zawarty kontrakt z wykonawcą budowy ul. Kruszynowej. Obie inwestycje zrealizuje firma Strabag. Koszt rozbudowy ul. Samsonowicza to ponad 24 mln zł. Z kolei na budowę ul. Kruszynowej umowa zostanie podpisana na kwotę ponad 2,6 mln zł - mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Pierwsze działania już są w realizacji, co widać szczególnie na Wrotkowie. Kolejne ruszą jeszcze w kwietniu na terenie Ponikwody.

- Jeśli chodzi o Wrotków podpisana umowa dotyczy rozbudowy ul. Samsonowicza na całym odcinku, który wynosi ponad 2 km. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki oraz zatoki postojowe. Zakres zadania obejmuje także przebudowę ul. Diamentowej, wzdłuż której powstaną obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów i nowe zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu ulic: Diamentowa - Energetyków - Samsonowicza drogowcy zbudują sygnalizację świetlną. Zadanie obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Do tego przebudowę przejdą sieci: telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, wodociągowe, trakcji trolejbusowej i kanalizacji sanitarnej. Kolejna inwestycja dotyczy dzielnicy Ponikwoda i obejmuje kompleksową budowę ul. Kruszynowej na całym odcinku, czyli od skrzyżowania z ul. Owocową do skrzyżowania z ul. Barwinkową. Zakres prac przewiduje wykonanie bitumicznej jezdni o szerokości 5 m oraz chodników z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz budowę brakującego fragmentu sieci wodociągowej, przebudowę sieci kablowych i sanitarnych. Przewidziano również nasadzenia drzew - dodaje Góźdź.

Na zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z programów krajowych w łącznej kwocie ponad 25 mln zł. Z nowej infrastruktury mieszkańcy skorzystają we wrześniu 2025 roku.

Anna Opasiak

Materiał Anny Opasiak - mówi Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin