Lublin - nowe pieniądze na system komunikacji zbiorowej

2021-12-28 14:28
Lublin - nowe pieniądze na system komunikacji zbiorowej
Autor: mapadotacji.gov.pl

Kwota dotacji, to ponad 4 mln zł. Są następne, dodatkowe pieniądze dla Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dotacja pójdzie na inwestycje systemu komunikacji zbiorowej realizowanej przez Lublin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelski Obszar Funkcjonalny. Dziś w tej sprawie został podpisany aneks do umowy między marszałkiem województwa a prezydentem Lublina.

Dodatkowe dofinansowanie pójdzie na budowę i przebudowę węzłów przesiadkowych łączących komunikację miejską z pozamiejską. A konkretnie na dwa działania.

Jak mówi prezydent Lublina, Krzysztof Żuk - chodzi o budowę i rozbudowę fragmentu ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem, a także na budowę chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka Lalka.

W sumie na lubelskie działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pójdzie ponad 83 mln zł. Bo to nie pierwsza dotacja dla Lublina, a w sumie dla regionu.

Jak mówi marszałek województwa, Jarosław Stawiarski - skala przedsięwzięcia finansowo powiększyła się wielokrotnie. Na początku było 36 mln zł dofinansowania, przy ponad 50-procentowym wkładzie miasta Lublin. Aktualnie, to dofinansowanie wynosi 61 mln zł.

Projekt ZIT Lubelski Obszar Funkcjonalny obejmuje w sumie kilkanaście terenów. To miasto Lublin i 15 sąsiadujących gmin.