Lublin - nowoczesny sprzęt neurochirurgiczny w SPSK 4

2024-01-15 9:30
Lublin - nowoczesny sprzęt neurochirurgiczny w SPSK 4
Autor: SPSK nr 4

Zapewni większą dostępność do świadczeń z zakresu neurochirurgii. Szpital kliniczny przy ul. Jaczewskiego zakupił aparaturę medyczną najnowszej generacji.

Nowy sprzęt to system do obrazowania śródoperacyjnego. Przyspieszy diagnostykę i terapię, skróci też czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych na oddział.

- Będzie on wykorzystywany zarówno do leczenia osób z nowotworami, z chorobami naczyniowymi układu nerwowego, jak i też ze schorzeniami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. W skład urządzeń wchodzą tomograf śródoperacyjny i USG śródoperacyjne. Sprzęty będą połączone z systemem neuronawigacji, który z kolei będzie sprzężony z mikroskopem operacyjnym. Za jego pomocą będziemy mogli sterować nawigacją i na odwrót - wyjaśnia lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK 4 w Lublinie, prof. Radosław Rola.

Nowoczesna aparatura usprawni sam zabieg, a przy tym czas jego wykonania. Pozwoli, m.in. na precyzyjną ocenę lokalizacji i rozległości usunięcia guza w trakcie zabiegu.

- USG sprawi, że zrobotyzowany mikroskop operacyjny pod kontrolą systemu neuronawigacji automatycznie ustawi się w oczekiwanym przez operatora miejscu, co nie tylko skróci zabieg, ale i zminimalizuje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Z kolei nowoczesny tomograf pozwoli na rejestrację pacjenta do systemu neuronawigacji w sposób zdalny, czyli w trakcie zabiegu operacyjnego - dodaje prof. Radosław Rola.

Jak zaznacza - dzięki nowej aparaturze pacjent uniknie konieczności wykonania dodatkowych badań przed operacją, czy w czasie operacji.

- To wszystko przełoży się na znaczne skrócenie czasu zabiegów stabilizacji kręgosłupa czy też głębokiej stymulacji mózgu. System zarejestruje pacjenta do operacji i połączy badanie śródoperacyjne z wcześniej wykonanym przez operatora planem. Powinno to skrócić zabiegi o około 1-1,5 godziny - tłumaczy lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK 4.

Nowy sprzęt kosztował lubelski szpital kliniczny przy ul. Jaczewskiego ponad 12,5 mln zł​​. Został kupiony ze środków unijnych w ramach programu REACT-EU.

- Dzięki temu uda się nam wejść do dobrej europejskiej pierwszej ligi. Nowe wyposażenie szpitala będzie porównywalne z ośrodkami w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych i z najlepiej wyposażonymi ośrodkami w Polsce - dodaje prof. Rola.

Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK 4 w Lublinie jest jednym z największych w Polsce. Wykonuje ponad 2500 operacji rocznie.