Lublin: Nowy dom dla osób z niepełnosprawnością na Czechowie [AUDIO]

2024-04-15 9:13
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na lubelskim Czechowie
Autor: Urząd Miasta Lublin Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na lubelskim Czechowie

Parterowy budynek, którego budowa trwa na Czechowie, stanie się domem dla osób z niepełnosprawnością. Przy ul. Poturzyńskiej, obok dziennego ośrodka dla młodzieży, powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. W nowej placówce opiekę i wsparcie otrzymają dorosłe osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Prace przy budowie ośrodka ruszyły w ubiegłym roku. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie nową jednostką organizacyjną Miasta Lublin z zakresu pomocy społecznej. Powstanie w nowo wybudowanym, jednokondygnacyjnym obiekcie przy ul. Poturzyńskiej 1.

– Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przebiega sprawnie i obiekt jest już w stanie surowym zamkniętym. Aktualnie wykonawca zakończył prace związane z wykonaniem pokrycia dachu oraz podziemnej kanalizacji sanitarnej i rozpoczął montaż instalacji wewnątrz budynku. Zgodnie z umową, placówka powinna być gotowa na przyjęcie podopiecznych jesienią – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Placówka zapewni wsparcie dla 6 osób w formie pobytu całodobowego i dla 14 osób w formie pobytu dziennego (7 dni w tygodniu, 8 godzin pobytu). Nowa placówka to odpowiedź Miasta na potrzeby społeczne i oferta uzupełniająca dla trzech prowadzonych przez miasto ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W Centrum zostanie zatrudniony specjalistyczny personel, m.in. terapeuci, instruktorzy, pielęgniarki, opiekunowie, psychologowie.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne położone jest równolegle do ul. Żywnego. Nowy obiekt znajduje się w cichym i przyjaznym otoczeniu, z dużą ilością zieleni, w miejscu sąsiadującym z blokami mieszkalnymi i szkołą podstawową. Obecnie na tej nieruchomości znajduje się także budynek Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wokół nowego budynku, w części mieszkalnej i terapeutycznej znajdzie się taras umożliwiający uczestnikom odpoczynek oraz korzystanie z zajęć na świeżym powietrzu. Teren wokół zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie alejek spacerowych, trawników, rabat oraz elementów małej architektury ogrodowej (ławki, huśtawka, stolik do gier planszowych). Mieszkańcy będą mieli również możliwość uprawy ziół i kwiatów w ogródku.

W budynku Centrum o łącznej powierzchni użytkowej 424 m2 przewidziano wyodrębnienie dwóch części. Pierwszą, przeznaczoną dla osób będących na pobycie całodobowym będzie stanowiło 6 dużych (15,5 m2) jednoosobowych pokoi z wydzielonymi łazienkami.

Dwa pokoje zostaną dostosowane dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia m.in. poprzez zamontowanie systemów sufitowych, specjalistyczne łóżka z materacami i sprzęt rehabilitacyjny. Z kolei druga, część dzienna usytuowana będzie pomiędzy wejściem a częścią mieszkalną. W tym segmencie zaplanowano pokój pobytu dziennego (49 m2), salę do zajęć grupowych i indywidualnych, salę do fizjoterapii, pokój medyczny oraz wyciszeń. Z pomieszczeń tych skorzystają zarówno uczestnicy korzystający z pobytu dziennego, jak i całodobowego - mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Zaplanowano także lokalizację pomieszczeń dla personelu (pokój administracyjno-biurowy, pokój socjalny) oraz gospodarczych (magazynowe na materiały terapeutyczne, środki czystości). W budynku będą znajdowały się dwie łazienki z natryskami dla osób przebywających na pobycie dziennym, w tym jedno z wózkowanną oraz szatnia dla uczestników zajęć dziennych.

W budynku zaplanowano też pomieszczenia do obsługi cateringu (pomieszczenie dostaw, wydawalnia oraz zmywalnia). Kuchnia będzie miała charakter ogólnodostępny. Wyposażenie jej w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego umożliwi prowadzanie treningów uczestników, przygotowując ich do jak największej samodzielności. Cały budynek Centrum powstanie z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania – dodaje M. Głazik

Umowa z wykonawcą została zawarta na opracowanie dokumentacji i budowę nowego obiektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne uzupełni ofertę trzech miejsc wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego 26 A oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22a.

Budowa nowego ośrodka została dofinansowana kwotą 3,15 mln zł ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim z dnia 3 października 2022 r.

Nowy dom dla osób z niepełnosprawnością na Czechowie