Lublin: Pielęgnacja terenów zielonych w ramach wiosennych porządków

2023-03-16 9:19
Wiosenne porządki w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Wiosenne porządki w Lublinie

Przygotowania do sezonu wiosennego rozpoczęto już jesienią zeszłego roku. W pierwszej kolejności zgrabiono liście z głównych ciągów komunikacyjnych i arterii dróg. Część liści pozostała na zimę. Zaplanowano już wiosenne grabianie liści w ponad 70 lokalizacjach, z czego część miejsc już zrealizowano. Ponadto, w przeszło 50 rejonach trwają prace pielęgnacyjne krzewów ozdobnych polegające na ich cięciu.

Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie rabat – bylinowych oraz z traw ozdobnych, jak również utrzymanie zieleńców z roślinnością zorganizowaną na nadchodzący sezon. Prace będą polegały na cięciu przekwitłych kwiatostanów, dosypaniu kory, pieleniu oraz ewentualnemu uzupełnieniu roślin. W marcu nastąpi demontaż mat trzcinowo – foliowych chroniących krzewy zimą przed areozolem solnym, znajdujące się w pasie drogowym ulich: Kołłątaja, Krakowskie Przedmieście oraz Chopina. Z kolei zabiegi pielęgnacyjne drzew obejmą między innymi ulice: Droga Męczenników Majdanka, Dobrzańskiego, Kochanowskiego, Żelazną, Słowackiego, Mireckiego, Smorawińskiego, Nałęczowska, Warszawską, Lwowską, Spółdzielczości Pracy, Pliszczyńską, Kalinowszczyzna, Floriańską, Turystyczną, Bronowicką, Piłsudskiego, plac Bychawski.

Dodatkowo planowane są prace porządkowe na skarpach, w okolicach ulic: Tumidajskiego, Kleeberga, Jana Pawa II, Przytulnej, Głębokiej, Pagi, Turystycznej i Nadrzecznej oraz zabezpieczenie trawników przed niszczeniem przez samochody na ulicach: Chopina, Skłodowskiej oraz Radziszewskiego. Na przełomie marca i kwietnia zostaną obsadzone bratkami rabaty na Placu Litewskim, placu Krąpca, Ogrodzie Saskim, Parku Bronowickim oraz konstrukcje kwietnikowe zlokalizowane na placu Łokietka. W parkach od marca rozpocznie się pielęgnacja młodych drzew - przekopanie mis, dosypanie brakującej kory, poprawa wiązań i palików, ewentualne cięcia pielęgnacyjne oraz nawożenie. Następnie od kwietnia rozpocznie się pielęgnacja skupin i żywopłotów - odchwaszczanie, nawożenie, cięcia i uzupełnianie kory. Obecnie na bieżąco prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew i cięcia odmładzające krzewów – wyjaśnia Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Poprzednia edycja spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem społecznym, dlatego tegoroczna akcja, planowana na 21 i 22 kwietnia, także zostanie zrealizowana przy wsparciu mieszkańców poszczególnych dzielnic. Osoby chętne do udziału w akcji będą mogły zgłaszać się bezpośrednio do Rad Dzielnic.

W odpowiedniej ankiecie Rada Dzielnicy może zaproponować miejsca objęte sprzątaniem oraz wskazać lokalizacje, w których zostaną pozostawione worki. Miasto po uzyskaniu informacji od Rad Dzielnic na temat liczby chętnych uczestników, wyposaży wolontariuszy w rękawice i worki oraz zorganizuje odbiór zebranych odpadów. W ramach tej inicjatywy posprzątane zostaną przede wszystkim drobne, ale bardzo uciążliwe odpady komunalne, które negatywnie wpływają na estetykę terenów zielonych – dodaje J. Góźdź.

Mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13k określone rodzaje odpadów:

  • zużyte opony – 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość limitowana 2 tony (Mg)/rok/gospodarstwo domowe,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ilość nielimitowana.

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Lublina, niezależnie od sektora, w jakim jest położona ich nieruchomość. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Pozostałe odpady selektywnie zbierane takie jak przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte igły i strzykawki zbierane są w specjalistyczne pojemniki ustawione w różnych częściach miasta. Wykaz wszystkich punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/.