Lublin - pomoc dla ukraińskiego szpitala i wyróżnienie dla ks. Mieczysława Puzewicza [AUDIO]

2024-03-12 15:38
Lublin - pomoc Ukrainie
Autor: zdjęcie ilustracyjne

Leczy w Ukrainie ofiary wojny, a działa dzięki pomocy lubelskich firm i wolontariuszy. Dziś w Drohobyczu został oficjalnie otwarty i poświęcony szpital rehabilitacyjny. Podczas uroczystości współinicjator powstania placówki, ks. Mieczysław Puzewicz otrzymał wyróżnienie. W spotkaniu wziął też udział bp lubelski Adam Bab.

Szpital rehabilitacyjny w Drohobyczu to inicjatywa greckokatolickiej Caritas diecezji samborsko-drohobyckiej. Idea jego budowy zrodziła się zaraz po wybuchu wojny. O wsparcie greckokatolicka Caritas poprosiła, m.in. Centrum Wolontariatu w Lublinie. Dziś placówka została oficjalnie otwarta i poświęcona.

- Jest to szpital rehabilitacyjny dla cywilów i wojskowych, ale też dla uchodźców wewnętrznych, którzy przenieśli się w bezpieczniejszą część Ukrainy. Kiedy zaproponowano nam współpracę przy wznoszeniu i urządzaniu tego szpitala, od razu przystąpiliśmy do zbierania funduszy. W pomoc włączyło się również wiele lubelskich firm, tym samym jest to też piękny pomnik lubelskiego biznesu - mówi inicjator budowy szpitala ze strony polskiej, ks. Mieczysław Puzewicz z Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Placówka ma służyć osobom, które potrzebują rehabilitacji wskutek odniesionych ran, czy też wskutek wieku, czy chorób. Dziś została oficjalnie otwarta i poświęcona. W uroczystości wzięli udział greckokatolicki ordynariusz diecezji samborsko-drohobyckiej bp Jarosław Pryriz i bp lubelski Adam Bab.

- Dane jest nam bezpośrednio graniczyć z Ukrainą, więc ta pomoc w czasie wojny powinna być duża i jest wręcz konieczna. W Ukrainie widać też wielką wdzięczność za tę pomoc. To też motywuje do działania. W sytuacji wojny, kiedy obok mamy cierpiących ludzi, ta nieobojętność jest bardzo istotna. Trzeba też robić wszystko, żeby nie zobojętnieć na tę pomoc - podkreśla lubelski hierarcha, bp Adam Bab.

Podczas dzisiejszej uroczystości lubelski duchowny, ks. Mieczysław Puzewicz odebrał z rąk bp. Jarosława Pryriza Krzyż za charytatywną, wolontariacką i duszpasterską działalność na rzecz narodu ukraińskiego. Duchowny zaznaczył, że pomoc Ukrainie nadal będzie udzielana.

- Na pewno nie ustaniemy w tym wsparciu, bo potrzeb jest bardzo dużo. Obecnie wyzwaniem jest konieczność pełnego utrzymania i wyposażenia szpitala. Potrzebna jest również pomoc dla kadry placówki. Trzeba pamiętać, że same mury i łóżka nie działają. Potrzebni są ludzie. W tym kontekście potrzebne będzie także wsparcie dla tych, którzy służą cierpiącym. Chcemy wspierać te potrzeby i reagować na wyzwania. Z pewnością otworzy się jeszcze wiele pól tej współpracy - dopowiada ks. Mieczysław Puzewicz.

Szpital rehabilitacyjny w Drohobyczu to trzykondygnacyjny obiekt przeznaczony dla ponad stu pacjentów. Zaangażowanie lubelskiego wolontariatu w jego powstanie było jednym z działań podejmowanych wspólnie z Caritas diecezji samborsko-drohobyckiej.

Anna Opasiak 

Mówią ks. Mieczysław Puzewicz i bp Adam Bab