Lublin - prof. Carl Anderson doktorem honoris causa KUL

2023-12-08 13:07
Lublin - prof. Carl Andersonem doktorem honoris causa KUL
Autor: KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorował prof. Carla Andersona. To były Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba i człowiek Kościoła. Dziś uczelnia przyznała mu tytuł doktora honoris causa KUL.

Akademickie wyróżnienie zostało przyznane prof. Carlowi Andersonowi za jego wkład w cywilizację życia i miłości. Jak przyznał sam wyróżniony - to tytuł o szczególnym znaczeniu.

- Dla mnie to wielkie wyróżnienie. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest mi bliski, bo to uczelnia Jana Pawła II. Papież uczynił wiele, by zmienić moje życie i życie milionów ludzi. Pokazywał też, jak być kreatywnym, jak szanować ludzi i jak nieść pomoc bliźnim - mówi prof. Carl Anderson, doktor honoris causa KUL.

Laureat przez ponad 20 lat był Najwyższym Rycerzem w Zakonie Rycerzy Kolumba i zainicjował wiele form działalności charytatywnej. Jak mówi - to było też ideą Jana Pawła II.

- Jego przesłanie jest ważne dla każdego katolika. Jan Paweł II zachęcał, by robić to, do czego zostaliśmy powołani. Zachęcał też, byśmy wspólnie pracowali dla dobra Kościoła, szczególnie w aspekcie wolności i ludzkiej godności. Ta idea jest ważna także dla akademickiej społeczności. Chodzi o kwestię chrześcijańskiej kultury. Kultury intelektualnej i duchowej przekazywanej również następnym pokoleniom - dopowiada prof. Anderson.

Podczas dzisiejszego wręczania tytułu doktora honoris causa KUL, laudację na cześć laureata wygłosił bp Wiesław Śmigiel. Jak mówił - wyróżnienie jest uznaniem za postawę profesora.

- To niezwykle trafna decyzja. To człowiek znany na całym świecie, człowiek wybitny, zaangażowany w promocję cywilizacji życia i miłości. Był na czele jednej z największych organizacji charytatywnych, bo Rycerze Kolumba, to przede wszystkim ludzie, którzy pomagają innym. Prowadzą działalność dobroczynną. W tej chwili na świecie zrzeszają około 2 mln mężczyzn. Wliczając w to rodziny Rycerzy, to mamy potężny zastęp ludzi, którzy chcą pomagać drugiemu - podkreśla bp Śmigiel.

Hierarcha zaznacza też, że prof. Carl Anderson, to wielki orędownik św. Jana Pawła II. Swoim nauczaniem i swoją postawą upowszechniał naukę papieża.

- Na całym świecie promował papieską "teologię ciała" i przyczynił się do rozpowszechnienia idei Kościoła Domowego. Jako prawnik zajmował się również walką o życie ludzkie. W USA, gdzie jest ogromna polaryzacja poglądów, zabiegał o to, aby życie ludzkie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Odważnie o tym mówił, oczywiście przedstawiając bardzo racjonalne argumenty z dziedziny prawa, filozofii, teologii, ale też i medycyny - podkreśla bp Wiesław Śmigiel.

Prof. Carl Anderson, to amerykański prawnik i urzędnik. Pracował, m.in. w gabinecie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, był też członkiem Amerykańskiej Komisji ds. Praw Obywatelskich. Funkcję Najwyższego Rycerza w Zakonie Rycerzy Kolumba pełnił od 2000 do 2021 roku. Wielokrotnie był też powoływany do ważnych instytucji Kościoła katolickiego. Jest, m.in. laureatem Krzyża Wielkiego Orderu Świętego Sylwestra, Kawalerem Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, a także Kawalerem Wielkiego Krzyża Zakonu Bożego Grobu w Jerozolimie.