Lublin: Program „Ciepłe Mieszkanie”

2023-03-07 14:52
Miasto Lublin wprowadza Program Ciepłe Mieszkanie
Autor: Urząd Miasta Lublin Miasto Lublin wprowadza Program "Ciepłe Mieszkanie"

Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych będą mogli dostać wsparcie na wymianę źródła ciepła na paliwa stałe lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Miasto Lublin podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Wysokość uzyskanego przez Lublin dofinansowania to 2,3 mln zł. 

Miasto Lublin zamierza realizować projekt w latach 2023-2024. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, spełniający określone kryteria dochodowe, od których uzależniona jest wysokość wsparcia. W zależności od dochodu wnioskodawcy poziom dofinansowania będzie wynosił od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny jest uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin. Podpisanie umowy finalizuje starania Miasta o środki zewnętrzne na realizację tego ważnego dla mieszkańców programu. Złożenie przez nas wniosku na kwotę pond 2 mln zł, poprzedziło przeprowadzone w ubiegłym roku rozeznanie wśród potencjalnych beneficjentów. Program będzie doskonałym uzupełnieniem naszych dotychczasowych działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że dofinansowanie na wymianę drzwi i okien jest możliwe wyłącznie w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Program nie obejmuje dofinansowania na budynki ogrzewane miejską siecią ciepłowniczą lub siecią gazową.

Szczegółowe zasady dofinansowania, jak i termin rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszony niebawem.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronie czystepowietrze.gov.pl.