Lublin: Przetarg na kolejny parking Park &Ride

2022-01-04 10:26
Węzeł przesiadkowy P&R przy ul. Żeglaskiej w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Węzeł przesiadkowy P&R przy ul. Żeglaskiej w Lublinie

W Lublinie powstanie kolejny Park&Ride. Nowy obiekt z 44 miejscami postojowymi zlokalizowany będzie przy ul. Grenadierów. Miasto ogłosiło przetarg na to zadanie drogowe. Planowany parking będzie stanowił uzupełnienie wybudowanego węzła przesiadkowego przy ul. Franczaka „Lalka”.

Rozwiązania takie jak parkingi Park&Ride to możliwość płynniejszego poruszania się po mieście dla wszystkich mieszkańców i lepsze połączenie Lublina z gminami ościennymi. To ważne inwestycje nie tylko z punktu widzenia Miasta Lublin, ale także całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Budowa parkingu P&R, w rejonie istniejącej pętli przy skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grenadierów, zakłada powstanie obiektu o pojemności 44 pojazdów, w tym 3 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowę przejdzie również odcinek ul. Grenadierów na długości projektowanego parkingu. Ponadto zadanie obejmuje odwodnienie terenu, budowę oświetlenia (11 nowych latarni), wytyczenie chodników i przejść dla pieszych oraz montaż monitoringu wizyjnego w postaci kamer – mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Będzie to piąty tego typu parking w mieście. Kierowcy mają już do dyspozycji P&R przy ulicach: Choiny, Żeglarskiej, Abramowickiej oraz przy al. Kraśnickiej.

Ogłoszone postępowanie to komponent realizowanego projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF", w ramach którego powstało już 7 węzłów przesiadkowych w rejonie ulic: Żeglarskiej, Franczaka „Lalka”, al. Kraśnickiej, Granitowej, Zbożowej, Osmolickiej oraz Abramowickiej. Całkowita wartość projektu to ponad 83 mln zł, z czego ponad 81% stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej. - dodaje J. Góźdź.

Parking typu Park&Ride przeznaczony jest dla osób, które dojeżdżają z przedmieść, sąsiednich gmin i korzystają z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż do centrum miasta.

Oferty w ramach przetargu na budowę nowego parkingu Park&Ride można składać do Urzędu Miasta Lublin do 17 stycznia do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.