Lublin: Przetarg na projekt nowego cmentarza komunalnego

2022-10-05 11:40
cmentarz
Autor: Babij flickr.com cmentarz

Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie nowej nekropolii. Cmentarz komunalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstanie pomiędzy ul. Korpusu Ochrony Pogranicza a ul. Bohaterów Września. Wykonawca będzie miał łącznie 1,5 roku na opracowanie projektu koncepcyjnego dla całego cmentarza. W tym czasie powstanie również projekt budowlany i wykonawczy dla pierwszego etapu inwestycji, który obejmie część obszaru na kwatery i infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania obiektu.

Zgodnie z przepisami o chowaniu zmarłych, cmentarz powinien posiadać niezbędne zespoły obiektów. Są to oprócz powierzchni grzebalnych i obiektów kubaturowych takich jak dom pogrzebowy czy kaplica, także zaplecza gospodarcze, ciągi komunikacyjne, parkingi, miejsca gromadzenia odpadów oraz ujęcia wody. Natomiast zaprojektowana na cmentarzu zieleń ma mieć charakter zarówno izolacyjny, jak i dekoracyjny.

Budowa nowej nekropolii to proces wieloletni, ale dla kwestii pochówków w Lublinie bardzo istotny. Według naszych wyliczeń nowy cmentarz zabezpieczy potrzeby miasta w tym zakresie na około 55 lat. Punktem wyjścia do powstania nowego cmentarza było przyjęcie studium dla Lublina oraz opracowanie i uchwalenie miejscowego planu dopuszczającego tego typu funkcje. Możliwość lokalizacji cmentarza w tej części miasta potwierdziły także wcześniej wykonane ekspertyzy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Według wstępnej koncepcji, którą dysponuje miasto, nowy cmentarz komunalny będzie miał powierzchnię około 62 ha. Znajdzie się na nim w przyszłości miejsce na około 120 tys. pochówków – będą to zarówno groby murowane, ziemne, pola urnowe, kolumbaria, katakumby i aleja zasłużonych. Teren przeznaczony pod tę inwestycję zlokalizowany jest przy północnej granicy miasta, w dzielnicy Sławin. Od strony wschodniej ograniczony jest ul. Bohaterów Września, będącą kontynuacją ul. Poligonowej i dojazdem do obwodnicy miasta, a od południa – ul. Korpusu Ochrony Pogranicza (przedłużenie ul. Zelwerowicza), która po planowanej rozbudowie wraz z drogą serwisową będzie stanowiła główną obsługę komunikacyjną nowego cmentarza.

Założenia przestrzenne przyszłej nekropolii przewidują układ parkowo-cmentarny oparty na naturalnym ukształtowaniu. Przez teren projektowanego cmentarza przebiega sucha dolina o istotnych walorach krajobrazowych, stąd wstępna koncepcja zakłada podział na dwie części – ogólnodostępny park (około 14 ha) leżący w suchej dolinie i na zboczach oraz założenie cmentarne (około 41 ha powierzchni grzebalnej) zlokalizowane na wzniesieniach. Podstawowym traktem wiodącym przez cmentarz będzie droga wewnętrzna o długości około 2,3 km, o nieregularnym kształcie wytyczonym formą terenu – wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Wejście główne na cmentarz wraz z placem zostanie zaprojektowane od strony wschodniej. Przy wyjściu powstanie strefa zaplecza gospodarczego i administracyjnego dostępna od zewnątrz oraz pawilon handlowy, w którym znajdą się kwiaciarnie i usługi pogrzebowe. Na cmentarzu, w wyeksponowanym punkcie, powinien zostać zaprojektowany dom pogrzebowy, z dwiema salami pożegnań. Naprzeciwko domu pogrzebowego przewidziano również trójkątny teren pod budowę kaplicy o podobnej wysokości.

W sąsiedztwie projektowanego cmentarza należy uwzględnić strefy parkingowe. Koncepcja zakłada również budowę kanalizacji deszczowej dla części utwardzonej, natomiast dla terenów zielonych powstanie niecek infiltracyjnych i zbiornika retencyjnego również o funkcji ozdobnej z nasadzeniami roślin szuwarowych. Oprócz tego na cmentarzu znajdą się punkty czerpania wody i gromadzenia odpadów.

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu dla całego cmentarza z możliwością podziału realizacji zadania na trzy etapy. Pierwszy etap obejmie oprócz zabudowy związanej powstaniem pierwszych miejsc grzebalnych i obiektów, także budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, dojazdów, dojść, ogrodzenia, małej architektury i oświetlenia. Kolejne będą polegały przede wszystkim na zwiększaniu powierzchni grzebalnej i rozbudowie infrastruktury – dodaje M. Głazik.

Po zawarciu umowy wykonawca będzie miał 8 miesięcy na opracowanie projektu koncepcyjnego, 10 miesięcy – dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania na środowisko, 12 miesięcy – dokumentacji i opinii geotechnicznej oraz hydrogeologicznej oraz wszystkich projektów budowlanych i rozbiórek.

Z kolei projekty wykonawcze, technologiczne i pozostałe opracowania – elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny powstać w ciągu 1,5 roku od daty zawarcia umowy. Wykonawca będzie zobowiązany także do pełnienia nadzorów autorskich od rozpoczęcia robót budowlanych aż do zakończenia realizacji pierwszego etapu. Na etapie opracowania projektu koncepcyjnego powinny zostać przeprowadzone również konsultacje społeczne z mieszkańcami m.in. w formie spotkań i publicznej prezentacji – mówi M. Głazik.

Obecnie w Lublinie znajdują się cmentarze o łącznej powierzchni ponad 90 ha, w tym: dwa komunalne – ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przy ul. Białej (łącznie około 42 ha) oraz cmentarze wyznaniowe (lub zespoły cmentarzy) przy ul. Lipowej, Unickiej, Głusk, Zemborzyckiej, Kalinowszczyzna, Ewangelickiej, Walecznych, Bazylianówka (łącznie około 50 ha). Według szacunków aktualna rezerwa cmentarza na Majdanku będzie wystarczająca do czasu zakończenia budowy nowej nekropolii.

Czas na składanie ofert w przetargu upływa 18 października.