Lublin: Przetargi na skrzyżowania na Felinie

2022-07-01 8:25
Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlnana Felinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlnana Felinie

Miasto przygotowuje się do przebudowy dwóch ważnych skrzyżowań. Prace obejmą rozwidlenie ulic w dzielnicy Felin. Ogłoszone właśnie postępowanie przetargowe dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka. W najbliższych dniach Zarząd Dróg i Mostów opublikuje przetarg na wykonawcę przebudowy zbiegu al. Witosa z ul. Doświadczalną.

Na skrzyżowaniu ulic Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka drogowcy zbudują sygnalizację świetlną, dwie zatoki autobusowe oraz chodniki. Powstanie także nowa infrastruktura przystankowa - biletomat i punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Inwestycję przewidziano w formule zaprojektuj i wybuduj. W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, w przyszłym rozpocznie się realizacja rzeczowa. Wykonawca będzie miał łącznie rok na realizację zadania. Pierwszych 6 miesięcy potrwa projektowanie, a kolejne pół roku roboty budowlane. Termin jest liczony od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 13 lipca. 

Po zrealizowaniu zadań znacznie poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu na dwóch skrzyżowaniach w dzielnicy Felin. Zadania będą współfinansowane z funduszy europejskich jako rozszerzenie projektu unijnego, tak aby wykorzystać powstałe oszczędności z dofinansowania. Uwzględnienie obu zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwala wszcząć procedurę przetargową. Rozpoczynamy więc formalności w celu wyłonienia wykonawców tych inwestycji – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Z kolei planowany zakres prac na skrzyżowaniu al. Witosa z ul. Doświadczalną zakłada: dobudowanie pasów do skrętu w lewo i w prawo z al. Witosa oraz dodatkowego pasa w ul. Doświadczalnej (wydzielony pas do skrętu w lewo, drugi pas prosto-prawo), budowę sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego oraz chodników. W ramach inwestycji drogowcy wykonają również ścieżkę rowerową i przebudują zatoki autobusowe. Powstanie też nowa infrastruktura do obsługi komunikacji miejskiej - wiaty przystankowe, biletomat i punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Ogłoszenie zamówienia planowane jest z początkiem lipca. Tutaj też inwestycję przewidziano w formule zaprojektuj i wybuduj.

Prace na obu skrzyżowaniach to dodatkowe elementy projektu unijnego pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”. Rozszerzenie jego zakresu jest możliwe dzięki powstałym oszczędnościom na zrealizowanych już zadaniach.

Niezależnie od planowanych przez Miasto inwestycji, już teraz w ramach podpisanych umów z inwestorami realizującymi inwestycje mieszkaniowe, trwa rozbudowa skrzyżowania ul. Franczaka „Lalka”, Jagiellończyka i Skalskiego. Inwestycja jest realizowana i finansowana w całości przez inwestorów zewnętrznych jako układ drogowy niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej w rejonie ul. Skalskiego i Urbanowicza. Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego skrzyżowania z poprawą bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania nastąpi wydzielenie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Skalskiego i Jagiellończyka, azyli dla pieszych i rowerzystów w ciągu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez jezdnię ul. Franczaka „Lalka” (obydwa wloty). Drogowcy zbudują także oświetlenie drogowe oraz kanalizację techniczną. Rury i studnie to infrastruktura, która posłuży pod przyszłą sygnalizację świetlną, na której budowę Miasto właśnie ogłosiło postępowanie.

Źródło: Urząd Miasta Lublin