Lublin - przybędzie 20 km nowych ścieżek rowerowych

2024-02-20 12:17
Lublin - przybędzie 20 km nowych ścieżek rowerowych
Autor: Urząd Miasta Lublin

Lublin rozwinie sieć ścieżek rowerowych. Miasto stara się o środki unijne i ogłasza nowy przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Łącznie Urząd Miasta w Lublinie chce zainwestować w 20 km nowych tras rowerowych. Rozpoczął właśnie przygotowania do realizacji inwestycji.

- Ogłoszone postępowanie zakłada składanie ofert częściowych, które obejmują konkretne lokalizacje. Liczymy, że taka forma zwiększy zainteresowanie do składania ofert i tym samym pozwoli na wybór wykonawcy - mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Aktualny przetarg dotyczy ciągów przy ulicach: Sławinkowskiej, Głębokiej, Roztocze, Szeligowskiego i Północnej oraz przy al. Witosa.

- Przetarg dla pierwszego etapu zadania dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla kilku lokalizacji. Jest to ul. Sławinkowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieczykową do skrzyżowania z ul. Kameliową, al. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do skrzyżowania z ul. Grygowej, ul. Głęboka na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką do skrzyżowania z ul. Wiercieńskiego, ul. Roztocze na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką do skrzyżowania z ul. Wielkopolską, ulice Szeligowskiego i Północna na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich - wymienia urzędniczka lubelskiego ratusza.

Zadanie zakłada również zaprojektowanie doposażenia zatok autobusowych w ciągu al. Warszawskiej i ul. Abramowickiej. A to jeszcze nie wszystko.

- To pierwszy etap większej całości. W zakres projektu wchodzą również zadania, dla których Miasto posiada już dokumentację projektową, czyli droga rowerowa w ciągu ul. Abramowickiej oraz al. Warszawskiej. Dla pozostałych odcinków trwają prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych w celu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin ogłoszenia to I kwartał tego roku - wyjaśnia Góźdź.

Aktualnie w Lublinie jest około 200 km tras dla rowerów. Nowe ścieżki mają pozwolić na uzupełnienie brakujących elementów istniejącego już systemu w mieście.

Mówi Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin