Lublin: Ratusz ogłasza kolejne przetargi na przebudowę ulic

2022-01-07 10:26
Plan orientacyjny ul. Skowronkowej w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Plan orientacyjny ul. Skowronkowej w Lublinie

Ulice Bliska oraz Skowronkowa to nowe drogi, które powstaną w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na ich budowę. Z nowo powstałych jezdni i chodników mieszkańcy skorzystają w przyszłym roku.

Pełna dokumentacja projektowa, którą posiada Urząd Miasta, w tym zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwala wszcząć przetarg na realizację robót budowlanych. Zamówienie dotyczy przebudowy układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina. Nowo budowane ulice znacząco poprawią poziom skomunikowania obsługiwanego przez nie rejonu miasta. W ramach zamówienia nastąpi budowa dróg ul. Bliskiej i Skowronkowej o łącznej długości około 3,5 km.

Budowa ul. Skowronkowej obejmie odcinek od al. Warszawskiej do drogi wewnętrznej (ul. Podleśna) usytuowanej w miejscowości Natalin wraz z przebudową al. Warszawskiej oraz ul. Podleśnej, w niezbędnym zakresie umożliwiającym włączenie ul. Skowronkowej do tych dróg.

Wykonawca zbuduje jednojezdniową ulicę o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m i długości ponad 2 km wraz z obustronnym chodnikiem. Inwestycja zakłada także budowę dojazdów (sięgaczy) do obsługi istniejącej zabudowy przyległej do ul. Skowronkowej o łącznej długości około 670 m, 7 miejsc postojowych, 92 słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz przebudowę sieci gazowej, energetycznej i teletechnicznej kolidujących z projektowanym układem drogowym – mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Z kolei w dzielnicy Szerokie zakres zadania dotyczy budowy ul. Bliskiej wraz z przebudową ul. Wojciechowskiej w obrębie istniejącego skrzyżowania, z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do zakresu ulic Nałęczowskiej i Wojciechowskiej.

Plan orientacyjny ul. Bliskiej w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Plan orientacyjny ul. Bliskiej w Lublinie

Zamówienie uwzględnia również budowę dojazdów (sięgaczy) do obsługi istniejącej i projektowanej strefy zamieszkania oraz budowę 15 miejsc postojowych. Powstanie również połączenie piesze w postaci schodów z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, łączące ul. Bliską z ul. Nałęczowską. Wykonawca zbuduje również oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną – dodaje J. Góźdź.

Wartość całkowita realizacji inwestycji to 31,6 mln zł. Nowe drogi powstaną w ciągu 19 miesięcy od daty podpisania umowy.

W toku jest również postępowanie przetargowe na budowę dróg gminnych w rejonie trzech innych dzielnic Lublina: Czechów Południowy, Wrotków i Dziesiąta. Zakres inwestycji dotyczy budowy ulic: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej oraz drogi pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Realizacją zadania zainteresowane są cztery firmy. Aktualnie trwa analiza złożonych ofert. Wszystkie ulice mają być gotowe w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość całkowita realizacji tych zadań drogowych to 5,3 mln zł.

Budowa ul. Wapowskiego będzie miała znaczący efekt w postaci utworzenia ostatniego brakującego elementu połączenia komunikacyjnego starego i nowych osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Wrotków. Z kolei ulice Oczki, Brata Alberta i Kuncewiczowej zapewnią możliwość rozbudowy w kierunku wschodnim osiedli mieszkaniowych dzielnicy Dziesiąta. Natomiast budowa nowej drogi łączącej jedną z głównych ulic dzielnicy Czechów Południowy – ul. Szeligowskiego z obsługującą duże osiedle bloków wielorodzinnych ul. Milenijną, znacząco poprawi dostępność komunikacyjną osiedla. Nowa droga będzie stanowiła przedłużenie ul. Gębali prowadzącej bezpośrednio w rejon głównych lubelskich szpitali i budynków uczelni medycznej.

Dofinansowanie zadań drogowych w kwocie 35 mln pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych.