Lublin - rozbudowa infrastruktury cmentarza na Majdanku

2022-04-06 16:14
Cmentarz komunalny na Majdnaku
Autor: UML Cmentarz komunalny na Majdnaku w Lublinie

To kontynuacja prac rozpoczętych w poprzednich latach. Trwa przetarg na budowę części ciągów komunikacyjnych między kwaterami w trzech sektorach. Miasto przygotowuje się także do budowy kolumbarium.

Ogłoszone postępowanie dotyczy drugiego etapu robót drogowych. To również kontynuacja prac rozpoczętych w poprzednich latach, możliwych do realizacji dzięki zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne powiększyły cmentarz komunalny o nowe obszary na pochówki. W ubiegłym tygodniu zawarliśmy również umowę na wykonanie wstępnej dokumentacji dla kolumbarium. To efekt rosnącego zainteresowania tą formą pochówku w ostatnich latach, a tego rodzaju miejskiego obiektu brakuje na terenie cmentarza komunalnego – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Rozbudowę infrastruktury technicznej w części drogowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka, zgodnie z dokumentacją projektową podzielono na dwa etapy. Prace z I etapu zrealizowano w latach 2020-2021, a te planowane obecnie obejmą budowę ciągów komunikacyjnych z asfaltu między kwaterami w sektorach S7, S8 i części S9 na łącznej powierzchni 1460 m2. W większości inwestycja zakłada budowę alejek na podbudowie pod obciążenie do 3,5 t, z wyjątkiem sektora S9, gdzie dopuszczalna masa będzie wyższa.

Równolegle Miasto przygotowuje się do budowy kolumbarium w sektorze S10. Aktualnie dla budowy kolumbarium została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysami, na podstawie których zostanie zlecone wykonanie projektu i realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja kolumbarium zostanie podzielona na kilka etapów. W tym roku, w ramach realizacji pierwszej części zadania, powinno powstać około 200 nisz urnowych.

W latach 2020-2021 na ponad 164 tys. m2 terenu cmentarza komunalnego zrealizowano dużą inwestycję. Prace objęły wówczas sektory S7-S14, w których wykonano asfaltowe alejki, oświetlenie, sieć wodociągową, punkty poboru wody i zagospodarowano zieleń. Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła ponad 5,6 mln zł. Nowa infrastruktura techniczna na cmentarzu wynika ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z 2017 roku, która wprowadziła możliwość pochówków tradycyjnych w miejscu przeznaczonym do tej pory pod kaplicę ekumeniczną oraz na obszarze około 100 metrów na południe. Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren przewidziany pod realizację kaplicy został przeznaczony na kwatery grzebalne, a między sektorami S11 i S12 pozostawiono obszar na lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem ceremonii pogrzebowych i pochówkiem.

Cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka powstał w 1976 r. i jest największą nekropolią nie tylko w Lublinie, ale w całej wschodniej Polsce. Aktualnie na cmentarzu komunalnym, łącznie z cmentarzem przy ul. Białej, jest pochowanych około 69 tys. osób.