Lublin: Rozbudowa szkoły na Felinie

2021-01-21 13:51
Rozbudowa SP na Felinie -wizualizacja
Autor: Urząd Miasta Lublin/materiały prasowe

18 stycznia odbyło się otwarcie ofert w przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły. Do przetargu zgłosiło się 7 wykonawców.

Wszystkie złożone oferty mieszczą się w kwocie przeznaczonej na ten cel przez Miasto – ponad 25,6 mln zł. Postępowanie zakłada rozbudowę szkoły o nowe segmenty – dydaktyczny i żywieniowy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozbudowa obecnego budynku Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie zakłada powstanie nowego segmentu dydaktycznego zawierającego 16 klasopracowni wraz z niezbędnymi zapleczami, część administracyjną, pomieszczenia socjalne oraz ogólnego przeznaczenia i salę do gimnastyki korekcyjnej. Segment dydaktyczny będzie dodatkowo podpiwniczony. Tam znajdą się szatnie i pomieszczenia techniczne. Rozbudowa zakłada powstanie nowej części budynku o takiej samej wysokości, gabarytach i wyglądzie jak obiekt istniejący. Nowy obiekt będzie dopasowany nie tylko wysokością, ilością kondygnacji i wyglądem elewacji do istniejącej szkoły, ale także kolorystyką i kształtem dachu, by docelowo po realizacji stanowił on zwarty kompleks szkoły. Segment będzie miał dwie kondygnacje i pokryją go panele fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną. W nowej części znajdzie się miejsce dla 500 dzieci – wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza. Segment dydaktyczny w kształcie litery L planowany jest, jako rozbudowa po stronie północno-zachodniej istniejącego budynku. Nowo wybudowana część ma powstać jako niezależna, ale połączona funkcjonalnie z istniejącą szkołą, korytarzami na wszystkich kondygnacjach w sposób zapewniający swobodną komunikację, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania powstanie ponadto segment żywieniowy o powierzchni ponad 550 m2, z nowoczesną kuchnią oraz stołówką dla 184 uczniów. Koncepcja opiera się na rozbudowie istniejącego pawilonu żywieniowego zlokalizowanego w części południowo-zachodniej budynku, a tym samym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury związanej z działalnością żywieniową. Planowany obiekt będzie parterowy i znajdą się w nim pomieszczenia przeznaczone na kuchnię i stołówkę szkolną – jadalnię, a także pomieszczenia techniczne: zmywalnia, rozdzielnia, pokój socjalny. W piwnicy zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze kuchenne. Przewidziano również dostawę i montaż urządzeń wyposażenia kuchni. Nowa część kuchenna umożliwi przygotowywanie i wydawanie 1500 posiłków dziennie – dodaje M. Głazik. Obecnie trwa analiza złożonych w przetargu ofert polegająca ona na weryfikacji zdolności wykonawców do realizacji zamówienia publicznego oraz ocenie ofert pod względem wszystkich kryteriów punktowych. Oprac: Małgorzata Oroń

Monika Głazik, Otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę SP na Felinie