Lublin: Spacery z Przewodnikiem Inspiracji pomogą odkryć tajemnice i historię Miasta

2023-03-14 5:57
Lublin - jego skarby i atrakcje
Autor: Urząd Miasta Lublin Lublin - jego skarby i atrakcje

Spacery „Lublin, jego skarby i atrakcje” to propozycja skierowana do studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach III edycji programu Lublin Akademicki.

Zaplanowano 10 dwugodzinnych wycieczek po mieście, prowadzonych w atrakcyjny sposób przez Przewodnika Inspiracji. Pomogą one nowo przybyłym osobom poznać nie tylko historię i zabytki, ale także współczesne oblicze miasta.

Spacery „Lublin, jego skarby i atrakcje” to spotkanie z ciekawymi ludźmi oraz okazja do odkrywania miejsc, które tworzą klimat naszego miasta w aspekcie kulturalnym, społecznym oraz akademickim. Wycieczki, z udziałem specjalnie zaangażowanego do projektu przewodnika, stanowią dla młodych ludzi inspirację w planowaniu wolnego czasu, a także przy podejmowaniu różnych aktywności, również tych związanych z ich działalnością pozaszkolną i pozauczelnianą – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Bezpłatne wycieczki skierowane są do nowo przybyłych do miasta studentów i uczniów, którzy chcą lepiej poznać m.in. historię oraz najważniejsze zabytki Lublina. Podczas oprowadzania po mieście istotny akcent kładziony będzie również na wielokulturowość i umiędzynarodowienie miasta – tak w kontekście historycznym, jak i współczesnym, jego potencjał gospodarczy i akademicki oraz na bogatą ofertę kulturalną. Spacery prowadzone będą dla grup 20-30 osobowych w języku polskim, angielskim i ukraińskim, w zależności od potrzeb grupy. Istnieje również możliwość modyfikacji trasy i treści spaceru pod indywidualne zainteresowania i potrzeby zwiedzających. Aby wziąć udział w spacerze, należy zebrać grupę zwiedzających i za pośrednictwem adresu mailowego przewodnika: dyshlevuk@gmail.com, uzgodnić dogodny termin.

Projekt realizowany jest przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja w ramach III edycji miejskiego programu Lublin Akademicki. Działanie wpisuje się również w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.