Lublin - Stary Gaj i apel prezydenta do Lasów Państwowych

2021-01-12 9:10
Lublin - Stary Gaj i apel prezydenta do Lasów Państwowych
Autor: fot. FB Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina staje w obronie Starego Gaju. Krzysztof Żuk chce uchronić drzewa przed wycinką.

Prezydent Krzysztof Żuk podejmie interwencję. Chodzi, m.in. o Stary Gaj w Lublinie. Lasy Państwowe planują tam wycinkę 50 hektarów lasu w ramach gospodarki przemysłowej. Prezydent chce zmiany decyzji. W tym celu zwróci się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zdaniem prezydenta Żuka - Stary Gaj i Dąbrowa, to miejsca rekreacji i wypoczynku, dlatego będzie zabiegać o to, by Dyrektor Lasów zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o uznanie obu terenów za lasy szczególnie chronione. Swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych. Napisał, że zwróci się też do wojewody lubelskiego i marszałka województwa o wsparcie tych starań. Materiał: Anna Opasiak