Lublin: Stypendia artystyczne rozdane!

2024-01-09 10:39
Stare Miasto Lublin
Autor: Urząd Miasta Lublin Stare Miasto Lublin

Kolejna grupa twórców i animatorów kultury skorzysta z miejskiego wsparcia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. W 2024 roku to 31 stypendiów w łącznej wysokości ponad 230 tys. zł.

W konkursie wpłynęło 127 wniosków o przyznanie stypendium na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury oraz 15 wniosków dotyczących projektów młodzieżowych.

W rozpoczynającym się właśnie 2024 roku, autorzy i autorki projektów kulturalnych po raz 12. będą realizować swoje pomysły w ramach miejskiego funduszu stypendialnego. Program od lat stanowi wsparcie dla lubelskich artystów i animatorów kultury, ułatwiając im wprowadzanie w przestrzeń naszego miasta swoich twórczych zamierzeń. Cieszę się, że wśród nowych stypendystów są także młodzi twórcy i twórczynie. Wszystkim życzę radości i satysfakcji zarówno z pracy artystycznej, jak i skierowanej na upowszechnianie kultury – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Spośród tej pierwszej grupy Komisja ds. stypendiów wybrała 24 pomysły o wartości 213 tys. zł, natomiast ze zgłoszonych projektów młodzieżowych do realizacji trafi 7 na łączną kwotę 17 815 zł. Wśród inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie znalazły się m.in.: spektakl taneczno-multimedialny, który przygotuje Agnieszka Litman, publikacja książki beletrystycznej osadzonej w realiach Lublina autorstwa Joanny Sitko oraz spektakl z gatunku komediodramatu Joanny Podlodowskiej. Z kolei młodzieżowe projekty, które będą realizowane w 2024 roku to m.in.: teledysk Anny Banaś do jej autorskiego utworu, warsztaty fotografii prowadzone przez Adama Kwietnia czy turniej tańca Shuffle, którego organizatorką jest Oleksandra Orkusha. Wszystkie osoby, które otrzymały stypendium prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin. Osoby uczące się lub studiujące powinny dostarczyć zaświadczenia ze szkoły/uczelni do celów podatkowych. Natomiast w przypadku otrzymania stypendium w wysokości niższej niż wnioskowana, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację projektu stypendialnego w kształcie zaproponowanym we wniosku. Wyniki oraz informacja dla autorów zwycięskich projektów opublikowane są na BIP Urzędu Miasta Lublin (ogólne oraz młodzieżowe). Stypendia artystyczne przyznano w oparciu o rekomendacje Komisji ds. stypendiów, która obradowała w składzie: Dorota Ozimek (przewodnicząca), Paweł Błędowski, Anna Pajdosz, Marta Ryczkowska, Anna Ryfka, Aleksandra Szulc-Choma, Maja Zaborowska. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są od 2013 roku. Łączna wartość udzielonego do tej pory wsparcia wyniosła ponad 4,7 mln zł.

Źródło: UM Lublin/Biuro Prasowe