Lublin: Szkolny Budżet Obywatelski – nabór do II edycji zakończony

2022-05-04 7:21
SBO II edycja - wyniki konkursowe
Autor: Urząd Miasta Lublin SBO II edycja - wyniki konkursowe

Aż 20 placówek będzie miało szansę na zrealizowanie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w roku szkolnym 2022/2023. Powołanie specjalnych zespołów zadaniowych, udział w szkoleniach, zgłaszanie projektów, wspólny wybór tych najbardziej odpowiadających potrzebom całej społeczności to wyzwania, które stoją przed placówkami zakwalifikowanymi do projektu.

To druga edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich w Lublinie. Szkolne Budżety Obywatelskie integrują społeczności szkolne, rozwijają i promują samorządność oraz tworzą przestrzenie do realizacji projektów spełniających marzenia dzieci i młodzieży.

Liczę na to, że druga edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich będzie doskonałą lekcją demokracji, współpracy i współodpowiedzialności. Wierzę, że proces ten pozwoli także na włączenie nowych uczniów, szczególnie z Ukrainy, w pełne życie szkoły. Gratuluję 20 zakwalifikowanym placówkom i życzę owocnej pracy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nabór wniosków w ramach konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie - druga edycja” trwał do 14 kwietnia. Wpłynęły zgłoszenia od 20 lubelskich placówek oświatowych. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię komisji i dzięki środkom z międzynarodowego projektu realizowanego przez Miasto Lublin, będą miały szansę przeprowadzić własny Szkolny Budżet Obywatelski.

W ramach konkursu swoje aplikacje złożyły następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Prof. Zofii Sękowskiej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 45,
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
 • Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie,
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza.

Wybrane szkoły otrzymają po 4 tys. zł na realizację projektów, a także wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne. Udział w projekcie przyczyni się do rozwoju samorządności uczniowskiej, aktywizacji i integracji całej społeczności szkolnej. Placówki, przy wsparciu merytorycznym Biura Partycypacji Społecznej, zostaną zaproszone jeszcze w tym roku szkolnym na szkolenie i spotkanie integracyjne. Od września do końca grudnia 2022 r. przystąpią do realizacji całej procedury SBO, czyli zbierania projektów, ich promocji oraz wyboru i realizacji.

W pierwszej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich uczestniczyło 10 placówek z terenu Lublina. Informacje o zrealizowanych projektach są zamieszczone na stronie www.szkolnybudzet.lublin.eu. Konkurs „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie - druga edycja” jest realizowany w ramach przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Inicjatywa finansowana jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” oraz ze środków Miasta Lublin.