Lublin: Tłumacz Polskiego Języka Migowego w MOPR

2022-01-18 13:03
W MOPR Lublin skorzystasz z pomocy tłumacza PJM
Autor: Urząd Miasta Lublin Tłumacz PJM

MOPR w Lublinie, z myślą o osobach mających problemy ze słuchem, wprowadził możliwość korzystania z usługi tłumacza języka migowego. W załatwieniu spraw pomagają dostępni on-line certyfikowani tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).

Likwidowanie barier i zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej naszego miasta, w tym dostępności jednostek organizacyjnych Miasta, jest jednym z podstawowych założeń miejskiego programu działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

Dzięki usłudze tłumacza języka migowego mieszkańcy z niepełnosprawnością słuchową mogą bez żadnych ograniczeń uzyskać niezbędne informacje oraz dopełnić formalności związanych z oferowanym przez Ośrodek wsparciem. Kontakt z tłumaczem odbywa się na zasadzie rozmowy w czasie rzeczywistym poprzez połączenie on-line. Towarzyszy w niej również pracownik MOPR, który odpowiada za obsługę merytoryczną sprawy – wyjaśnia Izolda Boguta z lubelskiego ratusza.

Usługa tłumacza języka migowego dostępna jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d, a także w poniższych komórkach organizacyjnych:

  • Filii nr 1, przy ul. Lubartowskiej 6-8
  • Filii nr 2 , przy ul. Hutniczej 1A
  • Filii Nr 3, przy ul. Mieszka I 4
  • Filii nr 4 , przy al. Kompozytorów Polskich 8
  • Filii nr 5 , przy ul. Nałkowskich 114
  • Wydziale Świadczeń Socjalnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92
  • Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92
  • Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej, przy ul. Poniatowskiego 4
  • Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, przy ul. Popiełuszki 28 E
  • Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy ul. Głębokiej 11

Samodzielne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, możliwość swobodnego załatwienie wszelkich spraw, a przede wszystkim zabezpieczenie mieszkańcom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do usług społecznych to cele, do których konsekwentnie dąży Miasto Lublin projektując i wdrażając nowe rozwiązania.