Lublin: Trwa nabór do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego

2023-02-17 10:28
Nabór projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego 2024 w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Nabór projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego 2024 w Lublinie

Trwa nabór pomysłów do 10. jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Wnioski przyjmowane są do 6 marca. Miasto przygotowało również raport z realizacji 9. edycji BO.

Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, jak również za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców.

Przez ostatnich dziewięć lat wspólnie zrealizowaliśmy wiele nowych inwestycji i przeprowadziliśmy liczne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Było to możliwe dzięki pomysłom mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz ich zaangażowaniu, a przygotowywaniu projektów, głosowaniu, następnie ich realizacji towarzyszy dialog i współdziałanie. Czekamy na nowe pomysły mieszkańców, które mają szansę na realizację w 2024 roku – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, jak również za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców. Ważnym załącznikiem do projektu jest lista co najmniej dwóch osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma. Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach:

  • dzielnicowe - czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;
  • ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:

    1. nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np. organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł;
    2. inwestycyjne – tzw „twarde", są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

W wyniku zeszłorocznych konsultacji zwiększono kwoty na projekty dzielnicowe z 350 tys. do 400 tys. zł. Zmiana dotyczy także zwiększenia kompetencji Zespołu oceniającego projekty, by mógł on zmienić kategorię zgłoszonego projektu z dzielnicowego na ogólnomiejski, na wniosek właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy – informuje Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce dotyczącej edycji na 2024 rok znajduje się aktualny Regulamin Budżetu Obywatelskiego oraz Cennik miejski. Zawiera on orientacyjne koszty zakupu rzeczy i prac wykonywanych w mieście, oszacowane na podstawie podobnych realizacji w poprzednim roku. Może być pomocny w trakcie tworzenia projektów do Budżetu Obywatelskiego, z zastrzeżeniem, że ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz warunków rynkowych.

Wszystkie osoby, które chcą napisać projekt, a mają z tym trudności, zapraszamy do kontaktu poprzez infolinię Budżetu Obywatelskiego (tel. 81 466 1900 w dni powszednie w godz. 8.00-15.00) oraz adres e-mail: obywatelski@lublin.eu. Informacje można również otrzymać w Biurze Partycypacji Społecznej w dni powszednie w godz. 8.00-15.00. Dodatkowo 16 lutego i 2 marca czas pracy zostanie wydłużony do godz 18.00. Biuro mieści się w Pałacu Parysów, ul. Gilasa 3, I piętro, sala 109.

Raport dotyczący 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie lublin.eu.