Lublin: Trybunał Koronny zostanie odnowiony – ratusz przygotowuje dokumentacje

2023-04-12 14:43
Trybunał Koronny w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Trybunał Koronny w Lublinie

Dawny Trybunał Koronny, zabytkowa miejska budowla w centrum Starego Miasta, przejdzie przebudowę i remont. Miasto zawarło umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego obiektu. Dokumenty powinny powstać w ciągu 10 miesięcy.

Trybunał Koronny wpisany jest do rejestru zabytków od 1967 roku. Obecnie gmach wymaga remontu elewacji z naprawą i odtworzeniem detali architektonicznych, a także wymiany okien, drzwi bocznych oraz remontu balkonu, balustrady i drzwi głównych.

Opracowanie dokumentacji projektowej to niezbędny krok do realizacji tej inwestycji. Po latach użytkowania, Trybunał Koronny wymaga remontu elewacji i renowacji zabytkowych pomieszczeń, ale również dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Konieczna jest też budowa instalacji teletechnicznych w zakresie dostępu do sieci w całym budynku, monitoringu wizyjnego oraz budowy nowego systemu zabezpieczeń – ochrony obrazów, sygnalizacji włamania oraz pożaru – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

Kolorystyka elewacji powinna pozostać bez zmian. Nie będzie konieczna całościowa wymiana dachu, ale niezbędne nowe obróbki blacharskie, orynnowanie, zaimpregnowanie więźby dachowej wraz z wymianą izolacji stropów II piętra. Przewidziano również remont budynku wewnątrz, m.in. sali ślubów, poczekalni, hallu, sali jubileuszy. Renowacja obejmie polichromię ścienną i sufitową, tynki i malatury w tzw. białych pomieszczeniach. Zakłada się również remont podokienników i okiennic wewnętrznych, cyklinowanie parkietów oraz polerowanie podłóg kamiennych. Remonty tynków, polichromii, drzwi zewnętrznych, okiennic oraz stolarki drzwiowej powinny być prowadzone w oparciu o program prac konserwatorskich. W budynku, w celu dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zaplanowano m.in. zaprojektowanie windy oraz przebudowę układu funkcjonalnego toalet. Projekt ma zakładać adaptację pomieszczenia na parterze na dodatkową salę ślubów.

Dokumentacja obejmie przebudowę węzła cieplnego, instalacji wentylacji, klimatyzacji na pierwszym piętrze, centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna po remoncie ma spełniać obowiązujące obecnie przepisy oraz normy i być poprowadzona w całości budynku łącznie z piwnicami. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, z jak najmniejszą ingerencją w strukturę ścian i tynków, mają być również wykonane wszystkie prace instalacyjne. Oprócz tego projekt uwzględni wymianę instalacji oświetleniowej i nagłośnienia, rozbudowę instalacji teletechnicznych w zakresie dostępu do sieci w całym budynku, monitoringu wizyjnego oraz systemu zabezpieczeń – ochrony obrazów, sygnalizacji włamania, napadu oraz pożaru – wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Termin realizacji zamówienia to 8 miesięcy od daty zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego, a następnie kolejne 2 miesiące na projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania. Zadaniem wykonawcy będzie również pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich przez cały czas trwania robót budowlanych, aż do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

Budynek dawnego Trybunału Koronnego (ul. Rynek 1) jest cennym zabytkiem nie tylko ze względu na formę architektoniczną, ale też rolę jaką odegrał w historii Lublina. To także bardzo charakterystyczny punkt na Starym Mieście, obowiązkowy dla turystów. Ostatni generalny remont w obiekcie przeprowadzono w latach 80. XX w. Obecnie w budynku dawnego Trybunału Koronnego mieści się Pałac Ślubów, odbywają się konferencje, koncerty oraz różne wydarzenia kulturalne. Znajduje się tam również Lubelska Trasa Podziemna.