Lublin/Ukraina - wolontariat, pomoc bezdomnym i byłym więźniom

2021-09-22 11:49
Lublin/Ukraina - wolontariat, pomoc bezdomnym i byłym więźniom
Autor: Zdjęcie ilustracyjne

Przenosi swoje doświadczenia za wschodnią granicę. Lubelskie Centrum Wolontariatu pomaga na Ukrainie.

Lubelski wolontariat będzie na Ukrainie jeszcze bardziej aktywny. Uruchamia tam następne projekty. Wspiera greckokatolicką Caritas w Drohobyczu w udzielaniu pomocy bezdomnym i byłym więźniom. To w odpowiedzi na wyzwania.

Jak mówi inicjator działań, ks. Mieczysław Puzewicz - na Ukrainie problem bezdomności ma jeszcze większe rozmiary niż w Polsce, a postępująca pauperyzacja Ukrainy prawdopodobnie będzie ten problem potęgować.

- Bezdomność dotyczy także osób opuszczających zakłady karne, dlatego chcemy ich wspierać, dzieląc się także lubelskim "know-how" - dodaje duszpasterz osób wykluczonych w archidiecezji lubelskiej i lider działań lubelskiego Centrum Wolontariatu.

A to nie wszystko. Ukraiński program pomocy jest oparty na lubelskich wzorcach Centrum Wolontariatu i zakłada również budowę sieci wolontariuszy zaangażowanych w pomoc potrzebującym. Służył temu Okrągły Stół, który kilka dni temu zakończył się w Drohobyczu.

Centrum Wolontariatu w Lublinie planuje już następne edukacyjne spotkania. Teraz zaprosi Ukraińców do siebie, by pokazać im praktyczną stronę wolontariackiej pracy.

Organizacja prowadzi w Lublinie jadłodajnię i ambulatorium medyczne, ale też domy dla byłych więźniów i osób wychodzących z bezdomności. Program wsparcia przewiduje też terapię, pracę w przedsiębiorstwie społecznym, a często także odbudowę relacji rodzinnych.