Lublin: Ul. Popiełuszki z nową nawierzchnią i skrzyżowaniem

2022-07-08 7:24
Przetarg na remont ul. Popiełuszki w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Przetarg na remont ul. Popiełuszki w Lublinie

Przebudowa skrzyżowania oraz remont nawierzchni, to zadania drogowe planowane w rejonie ul. Popiełuszki. Miasto właśnie ogłosiło postępowanie przetargowe na ten zakres robót. Z nowej infrastruktury mieszkańcy skorzystają jesienią przyszłego roku.

Ogłoszone zamówienie dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego oraz remontu ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Legionowej. W ramach zadania nastąpi przebudowa sygnalizacji świetlnej i włączenie jej do Systemu Zarządzania Ruchem. Ulica zyska nowoczesne oświetlenie dostosowane do obecnych wymogów technicznych. Drogowcy wykonają także chodniki z kostki brukowej na fragmentach dotychczas nieremontowanych oraz wybudują kanał technologiczny.

Po realizacji i rozliczeniu inwestycji dotyczącej przebudowy Al. Racławickich powstały oszczędności z dofinansowania unijnego. Zakończone rozmowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwiają wykorzystanie tych środków na kolejne zadania. Zmiany w rejonie ul. Popiełuszki poprawią komfort i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej, pieszych jak i kierowców – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zmiany obejmą również infrastrukturę przystankową. Istniejący przystanek na wysokości Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty zmieni swoje miejsce i docelowo znajdzie się za skrzyżowaniem z ul. Junoszy. Na przystankach pojawią się również nowe wiaty oraz punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, co zwiększy komfort oczekiwania na autobus lub trolejbus. Realizację zadania przewidziano w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności wykonawca przygotuje dokumentację projektową i pozyska wymagane zezwolenia na wykonanie robót budowlanych. Ma na to około 6 miesięcy, a następnie rozpocznie prace w terenie. Zakończenie inwestycji nastąpi z końcem września 2023 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 22 lipca. Prace drogowe w rejonie ul. Popiełuszki to kolejny komponent projektu unijnego „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.