Lublin: Ulica Samsonowicza przejdzie przebudowę

2024-01-04 6:45
Lublin: Ulica Samsonowicza przejdzie przebudowę
Autor: Urząd Miasta Lublin Lublin: Ulica Samsonowicza przejdzie przebudowę

Miasto rusza z kolejną ważną inwestycją drogową, tym razem w dzielnicy Wrotków. Ogłoszony przez Zarząd Dróg i Mostów przetarg dotyczy rozbudowy ul. Samsonowicza wraz z łącznikami i sięgaczami.

Ogłoszone zamówienie dotyczy rozbudowy ul. Samsonowicza na całym odcinku, tj. od budynku 1f (garaże) do budynku Samsonowicza 21 oraz od budynku Samsonowicza 29 do skrzyżowania z ul. Wapowskiego wraz z sięgaczami i drogami dojazdowymi od ul. Diamentowej. Łączna długość przeznaczonych do rozbudowy/przebudowy dróg wynosi ok. 2,3 km. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki oraz zatoki postojowe.

Obok budowy ul. Kruszynowej, kolejnym zadaniem na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne jest rozbudowa ul. Samsonowicza. To istotne zadanie dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Wrotków, które pozwoli na rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej i poprawi jej komfort oraz bezpieczeństwo. Realizacja inwestycji zwiększy dostępność komunikacyjną oraz wpłynie na poprawę atrakcyjności terenów inwestycyjnych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Ogłoszone zamówienie dotyczy rozbudowy ul. Samsonowicza na całym odcinku, tj. od budynku 1f (garaże) do budynku Samsonowicza 21 oraz od budynku Samsonowicza 29 do skrzyżowania z ul. Wapowskiego wraz z sięgaczami i drogami dojazdowymi od ul. Diamentowej. Łączna długość przeznaczonych do rozbudowy/przebudowy dróg wynosi ok. 2,3 km. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki oraz zatoki postojowe.

Zakres zadania obejmuje także przebudowę ul. Diamentowej, wzdłuż której powstaną obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów i nowe zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu ulic: Diamentowa – Energetyków – Samsonowicza drogowcy zbudują sygnalizację świetlną. Zadanie obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Do tego przebudowę przejdą też sieci: telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, wodociągowe, trakcji trolejbusowej i kanalizacji sanitarnej, kolidujące z układem drogowym objętym inwestycją.

Zadanie wpłynie również na poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, m.in. dzięki dostosowaniu do wymogów dotyczących szerokości chodników czy maksymalnych pochyleń podłużnych i poprzecznych. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych zostaną obniżone krawężniki do poziomu „0”, co ułatwi przemieszczanie się m.in. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Otwarcie ofert zaplanowano na 18 stycznia. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na budowę nowej drogi. Termin liczony jest od dnia podpisania umowy. Na zadanie Miasto pozyskało dofinansowanie z VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ponad 28 mln zł.

Źródło: UM Lublin/Justyna Góźdź