Lublin: Urząd Miasta inwestuje w termomodernizacje obiektów szkolnych

2020-11-12 13:54
Remont Bursy Szkolnej nr 7 w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin/Materiały Prasowe

Trwa przebudowa Bursy nr 7 przy ul. Zemborzyckiej, w której w przyszłym roku szkolnym znów zamieszka 150 uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych. Jednocześnie tuż obok, w głównym budynku Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki rozpoczęły się prace termomodernizacyjne.

W ciągu dwóch lat, w obu obiektach zostaną wykonane roboty budowlane o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Dzięki kompleksowym pracom prowadzonym równolegle w budynkach szkoły oraz bursy, lubelscy uczniowie będą uczyć się i mieszkać w wygodnych warunkach. Dzięki termomodernizacji poprawi się sam wygląd i parametry cieplne obu placówek, a przebudowa wnętrza bursy zapewni młodzieży lepsze zakwaterowanie. Prowadzenie prac jednocześnie w całym zespole budynków szkolnych przy ul. Zemborzyckiej jest możliwe dzięki unijnym środkom pozyskanym na termomodernizacje w oświacie– mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza. Intensywne prace prowadzone są w budynku Bursy Szkolnej nr 7 już od dwóch miesięcy. Gruntowną przebudową objęto trzy poziomy mieszkalne (pokoje wychowanków, wychowawców, świetlice, sanitariaty) oraz zaplecze kuchenne, magazynowe, pralnię i suszarnię. Aktualnie na wszystkich trzech kondygnacjach zakończono już rozbiórkę warstw posadzkowych. W piwnicy trwają roboty ziemne związane z podbijaniem fundamentów i pogłębianiem. Na parterze, w niepodpiwniczonej części budynku, gotowe są już wylewki pod posadzki. Równolegle prowadzone są prace z zakresu branży sanitarnej – w całym budynku trwa montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, co umożliwi prowadzenie dalszych prac wykończeniowych bez przerwy zimowej. Budynek pochodzący z lat 60. wymaga również adaptacji do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, co wiąże się m.in. z dostosowaniem ciągów komunikacyjnych oraz pełną wymianą instalacji elektrycznej. Budynek będzie dostosowany do potrzeb młodzieży z niepełnosprawnościami. Wszystkie wejścia zostaną przebudowane, a w holu głównym znajdzie się wejście do windy zewnętrznej - wyjaśnia M. Głazik. Remont obejmie również przebudowę stołówki wraz z zapleczem kuchennym. Otrzyma ona nowe wyposażenie w postaci sprzętu technologicznego i dźwigu towarowego. W stołówce zostanie wykonana mozaika artystyczna, zaś dekoracja w formie kolejowego muralu na ścianie głównej holu przejdzie renowację. Na zewnątrz wykonawca zbuduje drogę pożarową wraz z niezbędną infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także wykona oświetlenie i zagospodaruje teren. Koszt realizacji inwestycji w Bursie wyniesie blisko 7,4 mln zł, zaś wykonawca będzie miał czas na wykonanie prac do końca lipca 2021 roku. W sąsiadującym z bursą głównym budynku ZSTK rozpoczęły się również prace termomodernizacyjne. Aktualnie dotyczą one przede wszystkim wymiany ślusarki okiennej z tzw. zimnych profili aluminiowych na otwory okienne z pcv mówi M. Głazik. Kompleks budynków ZSTK składa się z 4-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku szkoły z lat 1967-70 oraz ze zbudowanej w latach 80. sali gimnastycznej z łącznikiem. Roboty architektoniczno-budowlane obejmą docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, remont wejścia głównego i wszystkich schodów zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej z odprowadzeniem wody deszczowej, a także budowę drogi pożarowej wraz z placem do zawracania. Elewacja szkoły będzie biała z elementami w kolorystyce szarej i jasnopiaskowej. Budynek aktualnie jest zasilany z istniejącej kotłowi gazowej w budynku bursy. Planuje się dogrzewanie wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych, zaś w przyszłości podłączenie szkoły do ciepła systemowego. Na wykonanie prac w zespole szkół wraz z budową drogi, firma ma czas do końca sierpnia 2022 r. Wartość tego zadania to ponad 4,7 mln zł. Termomodernizacje w Bursie nr 7 oraz obiektach Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej to odrębne zadania realizowane w ramach dwóch miejskich projektów unijnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektów jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawa warunków nauki i pracy łącznie w 9 placówkach oświatowych na terenie Miasta Lublin - wyjaśnia M. Głazik. Oprac. Małgorzata Oroń

Monika Głazik, Remont i termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Zemborzyckiej